"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

"Συνέντευξη ῾Ιερωνύμου στόν Τριανταφυλλόπουλο": Μέ τό πετραχῆλι ἤ μέ τό καριοφίλι; (ἀπόσπασμα συνέντευξης, video)

᾿Αρχιεπίσκοπος ῾Ιερώνυμος: ῾Υπάρχει τό πετραχῆλι

ἀλλά ὑπάρχει καί τό καριοφίλι

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υπάρχει το πετραχήλι αλλά υπάρχει και το καριοφίλι

Με τη φράση «υπάρχει το πετραχήλι αλλά υπάρχει και το καριοφίλι» απάντησε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε ερώτηση για τις σχέσεις της εκκλησίας με την κυβέρνηση, σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στην εκπομπή «Κίτρινος Τύπος» και τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο. Αναφορικά με τον διαχωρισμό του κράτους με την εκκλησία, τονίζει ότι σε καμία από τις συναντήσεις που είχε με τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα προς συζήτηση ενώ προσθέτει: «Αν δεν μας θέλουν να μας το πουν, αλλά να επιστρέψουν την περιουσία μας».

Το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας κατέλαβε μεγάλο μέρος της συνέντευξης, με τον κ. Iερώνυμο να υποστηρίζει πως η εκκλησία βοήθησε στο παρελθόν την ελληνική οικονομία αλλά ποτέ δεν έμαθε κανείς που πήγαν τα χρήματα που δόθηκαν από όλες τις μητροπόλεις της χώρας. Μάλιστα αποκάλυψε ότι «όταν ζητήσαμε να μάθουμε τι έγιναν οι δωρεές, μας απάντησαν ότι κάηκαν τα αρχεία του υπουργείου οικονομικών», ενώ ξεκαθάρισε ότι η εκκλησιαστική περιουσία ίσως είναι πολύ μικρότερη από τα μεγέθη που κατά καιρούς έχουν περιγραφεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις του προκαθήμενου της Ελλαδικής εκκλησίας για τους μετανάστες αλλά και τη δημιουργία χώρου λατρείας των μουσουλμάνων που ζουν στη χώρα μας. Σε σχετική ερώτηση, είπε χαρακτηριστικά: «Ούτε εγώ βοήθησα για να έρθουν εδώ, ούτε εγώ θα τους διώξω».
Star.gr

῾Ο Παπαδιαμάντης κατακεραυνώνει τούς πολιτικούς!«Εις οιωνός άριστος. Αλλά τις έβαλεν εις πράξιν την συμβουλήν του θειοτάτου αρχαίου ποιητού; Εκ της παρούσης ημών γενεάς τις ημύνθη περί πάτρης;
Ημήνθυσαν περί πάτρης οι άστοργοι πολιτικοί, οι εκ περιτροπής μητρυιοί του ταλαιπώρου ωρφανισμένου Γένους; Αμυνα περί πάτρης δεν είναι αι σπασμωδικαί, κακομελέτητοι και κακοσύντακτοι επιστρατείαι, ουδέ τα σκωριασμένης επιδεικτικότητος θωρηκτά. Αμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και του πιθηκισμού, του διαφθείραντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεοκοπίας.
Τις ημύνθη περί πάτρης; Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος. 
 Και σήμερον, νέο έτος άρχεται. Και πάλιν τι χρειάζονται οι οιωνοί; Οιωνοί είναι τα πράγματα. Μόνον ο λαός λέγει: "Κάθε πέρσι καλύτερα". Ας ευχηθώμεν το αρχόμενον έτος να μη είναι χειρότερον από το έτος το φεύγον». 

  «Οιωνός» στην εφημερίδα «Ακρόπολις», 1η Ιανουαρίου 1896
Πηγή:http://agiabarbarapatras.blogspot.com