"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

῾Η ὁμιλία τοῦ π.Σαράντη Σαράντου ἀπό τήν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Βουλή γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη (6/2)

Ὁμιλία στή συγκέντρωση διαμαρτυρίας
κατά τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη
τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου
ἐφημερίου Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου ἈμαρουσίουΣεβαστοί Πατέρες
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
ἀγαπητές ἐν Χριστῷ ἀδελφές,
Χαίρετε.
Σήμερα χαιρόμαστε ὄχι μόνο γιά τό μεγαλύτερο θαῦμα πού πρίν ἀπό ἕνα τρίωρο ζήσαμε, τῆς θείας Λειτουργίας - ἔκλινεν οὐρανούς ὁ Χριστός καί κατέβη στίς ἅγιες ἐνορίες μας καί στίς ἱερές μονές - ἀλλά καί γιά τήν πολυπληθέστατη σύναξη ἐπί τῷ αὐτῷ χιλιάδων ἀδελφῶν.
Ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς πατρίδος μας ἔχουν καταφθάσει μπροστά στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἀδελφοί γιά νά φωνάξουμε στεντορείως στούς ἐκπροσώπους τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι δέν θέλουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη…   
Δέν θέλουμε τήν ἠλεκτρονική φυλακή… 
Δέν θέλουμε νά ἐνταχθοῦμε στό προετοιμαζόμενο ἀντίχριστο παγκόσμιο κράτος.  Δέν θέλουμε οὔτε κἄν νά ἀρχίσει ἡ διαδικασία, μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, τοῦ ἀντιχρίστου χαράγματος καί τοῦ ἀντιχρίστου σφραγίσματος.

Ἐξομολογοῦμαι δημοσίως, σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὅτι ἰλιγγιῶ μπροστά στήν προοπτική ἐμεῖς νά μήν ἀντιδράσουμε γενναῖα καί ἔτσι νά ἀφήσουμε τά παιδιά μας, τά ἐγγόνια μας τά σαρκικά καί τά πνευματικά καί τίς ἑπόμενες γενιές νά χαραχθοῦν καί νά σφραγισθοῦν ἀμέσως μετά τήν εἴσοδό τους στόν παρόντα ρευστό μεταπτωτικό κόσμο χωρίς ἐλπίδα σωτηρίας, χωρίς προοπτικές αἰωνίου, μετά τῆς Παναγίας Τριάδος, ζωῆς.
Ἤδη ἡ Ἐκκλησία μας μετά ἀπό συνετή ἐν Χριστῷ μελέτη, ἔχει ἐκφράσει τήν τοποθέτησή της πάνω στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, παραπλήσιες τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.  Ἡ ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ δύο ἐγκυκλίους της τοῦ 1997 καί 1998 συνέδεε τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες μέ τήν προηγηθεῖσα, κυρωμένη καί ἀπό τήν τότε Ἑλληνική κυβέρνηση, Συνθήκη Σένγκεν, πού ἔβαλε τά θεωρητικά καί κοινωνικά θεμέλια τοῦ παγκοσμίου ἀντιχρίστου κράτους.  
 Ἡ ἱερά Σύνοδος συνιστοῦσε νά μήν πάρουν οἱ πιστοί τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες.  Ἡ τότε κυβέρνηση ὑπέκυψε κάτω ἀπό τίς πιέσεις τῆς Ἐκκλησίας καί ταυτότητες δέν δόθηκαν.
Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη στίς μέρες μας εἶναι πολύ χειρότερη ἀπό τίς τότε ἑτοιμαζόμενες.  Τό μικροτσίπ πού φέρει ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη, ἐκτός τῆς πολύ μεγάλης χωρητικότητός του εἶναι καί ἀνα­προγραμματιζόμενο, τεχνολογίας RFID.  Θά ἀναπρογραμματί­ζεται ἀνάλογα μέ τίς ἀπαιτήσεις ἤ τίς ἀνάγκες τῆς ἐξουσίας.
Ποιᾶς ἐξουσίας;  Ὁ πρωθυπουργός τοῦ κράτους μας ἀρκετές φορές ἔχει δηλώσει: Χρειαζόμαστε μιά παγκόσμια κυβέρνηση καί γρήγορα.  Τί ἐννοεῖ;  Δέν ἔχει ἐκλέξει ὁ ἑλληνικός λαός κυβέρνηση;  Δέν ἔγιναν κανονικές ἐκλογές;  Ἀπό αὐτές δέν προέκυψε ἡ βούληση τοῦ λαοῦ;  Πῶς ἀνέλαβε τή διακυβέρνηση τῆς χώρας μας ὁ πρωθυπουργός καί οἱ βουλευτές;  
 Μήπως τούς ἐξέλεξε κάποια ἄλλη ἐξουσία ἄτυπα παγκοσμίου κράτους πού ἔνθερμα προτείνει νά ἐγκατασταθεῖ ἐδῶ καί τώρα ὁ πρωθυπουργός μέ τή φράση στή μητρικη  του γλῶσσα we need a global government and fast
Ἤδη ἀνέβηκε στό διαδίκτυο πρός διαβούλευση ἀπό τόν ὑπουργό ἐσωτερικῶν καί ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης κύριο Ραγκούση τό προσχέδιο νόμου ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. 
Μέ αὐτόν τό νόμο, πού προτίθενται νά ψηφίσουν, ὄχι μόνον καταργεῖται τό ἑλληνικό κράτος, ἀλλά καί ὁριστικά θάπτεται μέ τήν πολυτελῆ, μαρμάρινη, ἀλλά βαρειά ταφόπλακα τοῦ νόμου ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, πού εἶναι τό μεῖζον καί ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη τό ἐργαλεῖο της.
Τό προσχέδιο νόμου γιά τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση εἶναι γραμμένο ἀπό κομπιουτεράδες γιά τά κομπιοῦτερ καί ὄχι γιά ἀνθρώπους.  
 Μέ τήν καλύτερη ἐκτίμηση καί τόν ἀγαθότερο λογισμό ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ὁ νόμος ἀπευθύνεται σέ ἄκαμπτα ρομπότ χωρίς ἀρθρώσεις, χωρίς μυικό τόνο, ἄνευ νευρικοῦ συστήματος.  Καί τό χειρότερο ὁ νομοθέτης τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης ξέχασε τελείως, ὅτι οἱ ὑπήκοοι τοῦ νόμου, ὅσο καί ἄν οἱ νομοθέτες δέν τό βλέπουν καί δέν τό πιστεύουν ἔχουν ψυχή, ἔχουν νοῦ, ἔχουν αἰσθήματα, ἐμπειρίες, βιώματα, βούληση, ὄνειρα, προοπτικές, ἐπιδιώξεις, μεταφυσικές ἀνησυχίες, πόθο αἰωνίου ζωῆς, ἀγάπη γιά τό Δημιουργό Θεό.
Ὁ νόμος δέν ἀναφέρεται σέ ἀξίες καί ἰδανικά.  Ὡς νάνους μᾶς βλέπει καί μᾶς θέλει ἡ Νέα Ἐποχή, ἡ Νέα Τάξη πραγμάτων, ἀόμμα­τους, κωφάλαλους, μέ ἠλεκτρονικό ἐγκέφαλο, ἀλλά χωρίς ψυχή.  Μέ βιολογική Καρδιά, χωρίς εὐαισθησίες ὅμως, καί μέ μόνιμο βηματοδότη πού θά λειτουργεῖ βάσει ἐντολῶν τοῦ μικροτσίπ τῆς Κάρτας Πολίτη. 
Ἱδρύεται λοιπόν ἄνευ τῆς γνώμης, ἄνευ τῆς θελήσεως, χωρίς τήν ψῆφο τοῦ Ἕλληνα Πολίτη, χωρίς ἐκλογές ἕνα νέο ἠλεκτρονικό παγκόσμιο κράτος, σύμφωνα μέ τίς ἐξαγγελίες τοῦ πρωθυπουργοῦ.  Ἐργαλεῖο σύνδεσης τοῦ κάθε πολίτη μέ αὐτό τό παγκόσμιο ἠλε­κτρονικό κράτος θά εἶναι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη.  Οὔτε καί δημοψήφισμα δέν χρειάστηκε, ἀφοῦ ὁ λαός μας ἔχει στό λαιμό του τή θηλειά τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τῆς περικοπῆς μισθῶν καί συντάξεων και τῆς φοβερῆς ἀπειλῆς τῆς ἀνεργίας.
Ἔχουμε ἀναπτύξει πολλές φορές  τή θέση  μας, ὅτι  δηλαδή τό κύριο μέλημα  τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι ἀκριβῶς ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ὑποδομῶν τῆς «ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης».  Φυσικά ἡ εὐρύτατη καί παγκόσμια χρήση  αὐτοῦ τοῦ ὅρου, ἀποτελεῖ ἕναν  εὐφημισμό καί μία μάσκα ἀφοῦ στήν οὐσία πρόκειται γιά ἠλεκτρονική δικτα­τορία καί παγκόσμια ἠλεκτρονική τυραννία.  
 Ὁ στόχος εἶναι ἡ ἐλα­χιστοποίηση τῶν λαϊκῶν ἀντιδράσεων, τό «νανούρισμα» τῶν συνει­δή­σεων καί ἡ παιδαγωγία στήν ἐκκοσμίκευση καί τόν ὑλισμό-ἀτο­μισμό.
Θά εἶναι ὄντως φοβερή αὐτή ἡ ὕπουλη μετάλλαξη τοῦ ἐνδόξου ἔθνους μας μέ τήν τρισχιλιετῆ ἱστορία του καί τόν πολιτισμό του καί ἡ ἐξαφάνισή του μέσα στόν πολτό τῆς παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
Ὡστόσο ἰσχυρίζεται ὁ Πρωθυπουργός, ὅτι στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, μέ τήν ὁποία θά διασυνδέονται ἠλεκτρονικά ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, θά ἐνσωματωθοῦν σταδιακά ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἐκλογικός ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, κάρτα διέλευσης διοδίων, κάρτα δημότη, ἀλλά καί δεδομένα πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία (ἠλεκτρονικός ἰατρικός φάκελλος), ὥστε ὁ πολίτης νά ἐξυπηρετεῖται παντοῦ καί χωρίς γραφειοκρατία.  Ἐπίσης  στό μέλλον σχεδιάζεται νά ἐνταχθεῖ καί ἡ ἠλεκτρονική «ὑπογραφή» τῶν πολιτῶν.  
Ποτέ ἡ Ἐκκλησία δέν ἀρνήθηκε, τόσο ἡ διοικοῦσα Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅσο καί τό πλήρωμά της, τῶν ἑλλήνων πολιτῶν, τή δημιουργική βοήθεια τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στίς καθημερινές συναλλαγές, στήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί στίς ἐφαρμογές της, στήν ἄμεση ἀνίχνευση τοῦ πλούτου τῆς γνώσεως μέσῳ Internet, στήν ἀνάλυση, στή σύνθεση καί στή δημιουργία τῶν μορφῶν τῆς τέχνης, στίς ἐκδόσεις, στήν ἐποικοδομητική πληροφορία, στήν ἐν γένει ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ. 
Φυσικά καί εὐχόμαστε νά μηχανοργανωθοῦν πλήρως ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου, ὥστε νά παταχθεῖ ἡ γραφειοκρατία.  Ὅμως εἶναι ἄκρως ἀνησυχητική ἡ σχεδιασθεῖσα καί ἡ συνε­χῶς τελειοποιούμενη συλλογή προσωπικῶν δεδομένων μετά ἀπό  διασύνδεση ὅλων τῶν βάσεων δεδομένων.  
 Ἡ ἠλεκτρονική φυλακή ὅσο πολυτελής κι ἄν κατασκευασθεῖ, θά εἶναι φυλακή, φοβερή καί ἀπάνθρωπη, φοβερότερη μάλιστα θά καταστεῖ ἄν παραχωρηθεῖ ἡ διακυβέρνησή της σ’ αὐτούς πού ἤδη καταπονοῦν καί πολυβολοῦν μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τόν στενάζοντα Ἑλληνικό λαό ἤ σέ ἄλλους χειρότερους.
Κατανοώντας ὅλοι ἐμεῖς τό μέγιστο ἐπερχόμενο κίνδυνο, βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ μπροστά στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων γιά νά ἐνημερώσουμε γιά τίς συνέπειες τῆς πρός ψήφιση ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί τῆς συνολικῆς ταφῆς πού θά ἐπιφέρει στόν ὑπέροχο θεανθρώπινο πολιτισμό μας καί στό φρόνημα τῶν πολιτῶν τῆς χώρας μας.
Εἴκοσι πέντε Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ ἀντιδροῦν στή θέσπιση Κάρτας Πολίτη.  Οἱ Ἄγγλοι πολῖτες ἄμεσα διαπιστώνοντας τό σκοτάδι τῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς καί τή μείωση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἐπέστρεψαν τίς παραληφθεῖσες Κάρτες Πολίτη, ἀκυρώθηκε ὁ σχετικός νόμος καί ἀπαίτησαν ἀπό τήν κυβέρνησή τους νά ἀπαλειφθοῦν ὅλα τά προσωπικά τους δεδομένα ἐντός ἑκατό ἡμερῶν ἀπό ὅποιες βάσεις δεδομένων.
Γερμανοί πολῖτες παρακολούθησαν στήν κρατική τηλεόραση χάκερς πού μέσα στά στενά ὅρια τηλεοπτικοῦ δελτίου εἰδήσεων ἔσπασαν κωδικούς τῆς γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη καί πῆραν δύο δακτυλικά ἀποτυπώματα καί ἕνα ἑξαψήφιο κωδικό πού θά ἀποτελοῦν τήν ψηφιακή ὑπογραφή τοῦ κατόχου, ἀποδεικνύοντας τήν ἀνεπάρκεια τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων νά διαφυλάξουν τά προσωπικά δεδομένα καί τούς λογαριασμούς τῶν πολιτῶν.
Στήν ὀρθόδοξη Ρουμανία ἕνας καί μόνο φλογερός ἅγιος γέροντας, ὁ π. Ἰουστῖνος Πάρβου ἐνημερώνοντας καί στηρίζοντας τούς Ρουμάνους πιστούς ἀπέτρεψε τόν κίνδυνο τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἐκεῖ.
Δόξα τῷ Θεῷ καί στή χώρα μας ξύπνησαν πολλές συνειδήσεις.  Σαράντα Μητροπολῖτες, πολλοί ἱερεῖς καί μοναχοί ἀσταμάτη­τα ἐνημερώνουν τόν Ὀρθόδοξο λαό μας.  Τό θέμα λοιπόν τῆς Κάρτας Πολίτη ἔχει πάρει διαστάσεις.   
Ἡ ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀγρυπνεῖ καί ἀναμένεται σοβαρή καί θεοφώτιστη ἀ­πόφαση.  Εἶναι χαρακτηριστικά ἐκφραστική  ἡ πρόσφατη ἀνακοί­νω­ση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλ­λά­δος.   
Διακριτικά συμπαρίσταται στόν παρόντα ἀγῶνα τοῦ Ἑλλη­νορθοδόξου λαοῦ μας.  Εἴμαστε βέβαιοι πώς θά ἐπακολουθή­σει ἡ εὐλογία τῆς ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός περαιτέρω δραστηριότητα καί λύσεις.
Τελειώνοντας τήν ταπεινή προσλαλιά μας ἄς ἐντείνουμε τή φωνή μας καί ἄς ρωτήσουμε τούς ἐκλεγμένους ἀπό τό λαό ἐκπροσώπους μας:
Δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά μήν εἴμαστε φυλακισμένοι μέσα στή φιλτάτη πατρίδα μας;  Γιατί ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες νά παραδο­θοῦ­με ἀμαχητί σ’ αὐτό τό πρωτοφανές στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους φακέλωμα;  Γιατί νά ἀρνηθοῦμε τή θεόσδοτη τρισχιλιετῆ καί πλέον ἐλευθερία μας καί νά τήν παραδώσουμε σέ χέρια ἀγνώστων ἤ ἀγνωστικιστῶν ἤ ἴσως καί ἀντιχρίστων;
Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ μας.
Ὑπάρχουν ἀκόμα τά περιθώρια, πρίν εἶναι πολύ ἀργά, νά πεῖτε καί σεῖς, ὡς ἔντιμοι ἐκπρόσωποί μας τό ὄχι στήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση.  Γιατί δέν κάνετε χρήση τοῦ δικαιώματός σας; 
Μπορεῖτε ἀκόμα νά πεῖτε ὄχι στήν ἠλεκτρονική φυλακή ὅλων μας.  Σᾶς συμφέρει νά συνταχθεῖτε μαζί μας.  Ἄλλως σᾶς περιμένει καί σᾶς ἡ ἠλεκτρονική φυλακή μέ τίς ὄντως ἀπρόβλεπτες συμφορές της.
Μπορεῖτε νά πεῖτε ὄχι καί στό δυσώνυμο 666.  Τότε θά βοηθήσει ὁ ἐν Τριάδι Θεός μας καί θά διασώσει μέ τή Χάρη του γιά ἄλλη μιά φορά στήν ἱστορία τό ἔθνος μας.
Ἄς δηλώσουμε ὅλοι μας ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι τή βαθιά μας μετάνοια γιά τά λάθη καί τίς ἁμαρτίες μας ἐνώπιον τοῦ θυσιασθέντος καί Ἀναστάντος Κυρίου μας.  Ἡ νίκη ἀσφαλῶς καί θά εἶναι τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου καί ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίαση ὅλων μας μαζί Του.

©Αναβάσεις

Ψήφισμα τῆς Συγκεντρώσεως Διαμαρτυρίας κατά τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη (6/2)ΨΗΦΙΣΜΑ  τῆς Συγκεντρώσεως Διαμαρτυρίας
 κατά τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη

Σήμερα Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011 καί ὥρα 12η μεσημβρινή, ἡμέρα μνήμης τοῦ Μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας ἱεροῦ Φωτίου, δύο ὧρες μετά τή θεία Λειτουργία, τό Μυστήριο τοῦ θανάτου καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας συγκεντρωθήκαμε μπροστά στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων 50.000 πολίτες ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί δηλώσαμε τήν ἄρνησή μας νά παραλάβουμε τήν Κάρτα Πολίτη γιά τούς παρακάτω λόγους:

1. Ἐπισπεύδονται οἱ διαδικασίες νά ἐπιβληθεῖ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη καί μάλιστα σέ περίοδο οἰκονομικῆς κρίσεως, πού συνεχῶς ἐπιδεινώνεται. Καθένας ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ κρίση προετοιμά­σθηκε ἀπό τούς γνωστούς ἐξουσιαστές γιά νά σφυροκοπηθεῖ ὁ λαός μας καί νά μήν μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ στήν παραλαβή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.

2.  Ἔγκριτοι νομικοί ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη εἶναι ἀντίθετη καί πρός τό ἑλληνικό Σύνταγμα καί πρός τό εὐρωπαϊκό Δίκαιο. Ἡ ἐπιμονή τῶν κρατικῶν ἀρχῶν γιά τήν ἔκδοση τῆς Κάρτας δημιουργεῖ ἐρωτηματικά γιά τή σχέση τους μέ τήν ἐρχόμενη δικτατορία τῆς Ν. Ἐποχῆς, μιᾶς καί ὁ Πρωθυπουργός ἔχει διακηρύξει ὅτι χρειαζόμαστε μιά παγκόσμια διακυβέρνηση.
3. Ἄν καί δέν ἀρνούμαστε, τόσο ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσο καί τό πλήρωμά της, οἱ Ἕλληνες πολῖτες,  τή δημιουργική βοήθεια τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στίς συναλλαγές μας, στήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί στήν ἄμεση ἀνίχνευση μέσῳ Internet τοῦ πλούτου τῆς γνώσεως κλπ, ὅμως θεωροῦμε ἄκρως ἀνησυχητική τήν ἀπέραντη συλλογή προσωπικῶν δεδομένων καί τόν σχηματισμό προσωπικοῦ προφίλ μέσῳ τῆς διασύνδεσης ὅλων τῶν ἀρχείων. Ὁ μοναδικός γιά κάθε ἄνθρωπο ἀριθμός καί τό microchip, πού θά περιέχονται στήν Κάρτα, τήν καθιστοῦν, σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς τῆς πληροφορικῆς, μιά ἀπάνθρωπη ἠλεκτρονική φυλακή γιά κάθε κάτοχό της. Αὐτή θά καταστεῖ χειρότερη ἄν ἡ διαχείρισή της παραδοθεῖ στά κέντρα πού ἤδη καταπονοῦν καί πολυβολοῦν μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης τόν ἑλληνικό λαό. 4. Ἡ καθυστέρηση τῶν κρατικῶν ἐκπροσώπων νά δώσουν τά τεχνικά χαρακτηριστικά  τῆς Κάρτας στούς καθηγητές τῆς πληρο­φορικῆς, πού συμμετέχουν στήν εἰδική ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δημιουργεῖ περισσότερη ἀνησυχία.

5. Ὅλο τό σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης λει­τουργεῖ, σύμ­φωνα μέ τούς ἐπιστήμονες τῆς πληροφορικῆς, μέ τή βοήθεια τῶν τριῶν ὁριοθε­τητῶν, ὅπως τούς βλέπουμε πάνω στά προϊόντα, δηλ. μέ τά τρία ἑξάρια. Μᾶς ἀνησυχοῦν ὅμως ἐπίσης οἱ δυνατότητες τῆς τεχνολογίας   microchip RFID.  Μέ τό ἐνσωμα­τω­μένο στήν κάρτα RFID γίνεται ἄμεση διασύνδεση τῶν βάσεων δεδομένων καί ὑπάρχει ἡ δυνατότητα παρακολούθησης τοῦ κατό­χου τῆς κάρτας.  Τό γεγονός μάλιστα ὅτι εἶναι ἀναπρογραμμα­τιζό­μενο ἐπιτρέπει στήν ἑκάστοτε ἐξουσία νά ἀναπρογραμματίζει τό περιεχόμενο τῶν δεδομένων σύμφωνα μέ τή βούλησή της.  Θά μπορεῖ ἀκόμη καί ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666 νά προστεθεῖ στήν Κάρτα.                                          

Μέ ἁπλᾶ λόγια δηλώνουμε: 
  •    Δέν βάζουμε ὑπογραφή σέ λευκό χαρτί· δέν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα πού δέν ξέρουμε τί πε­ριέχει γιά μᾶς καί ποιός θά τή διαχειρίζεται.
  •     Δέν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα μέ να­προ­γραμματι­ζόμενο τσίπ, χι μόνο μέσ εδικν μηχα­νημάτων, λλά καί ξ ποστάσεως μέσ δορυ­φόρου.
  •     Δέν παραλαμβάνουμε καμία κάρτα μέ χω­ρίς τό 666, ἀφο νά πσα στιγμή μπορε νά εἰσαχθεῖ καί φόσον παγκόσμια διασύνδεση γίνεται μόνο μ’ ατόν τόν ριθμό, ποος τά τελευταα χρόνια διαφη­μίζεται διαρκς καί χει πιβληθε παντο.
  •  Δέν παραλαμβάνουμε τήν κάρτα, ποία συγκεντρώνει τά πάντα γιά μς καί πιδιώκει νά πο­κλείσει πό τή ζωή σους δέν τήν παραλάβουν. Ατό μς παραπέμπει στήν ποκάλυψη πού λέει τι κανείς δέν θά μπορε νά γοράσει νά πουλήσει ν δέν χει τό χάραγμα, τό νομα το θηρίου τόν ριθμό το νόματός του.
  •   Δέν παραλαμβάνουμε τήν κάρτα, μέ τήν ποία πολιτογρα­φούμαστε στό παγκόσμιο κράτος, οτε κχωρομε στίς ρχές τό δικαίωμα νά μς παρακο­λουθον. ς τό κάνουν παράνομα, πως μέχρι τώρα.
  •  Δέν παραλαμβάνουμε τήν κάρτα μέ τήν ποία μες ο λληνες παραδινόμαστε μαχητί σέ να πρωτοφανές στήν στορία το νθρωπίνου γένους λεκτρονικό φακέλωμα.
  •  Δέν παραλαμβάνουμε μιά κάρτα μέ τήν ποία ρνούμαστε τή θεόσδοτη τρισχιλιετ λευθερία μας καί τήν παραδίνουμε σέ χέρια γνώστων καί ντιχρίστων δυνάμεων.

Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Ἀξιότιμοι κ.κ. Ὑπουργοί τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως,
Ἀξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.

Ὑπάρχουν ἀκόμα τά περιθώρια, πρίν εἶναι πολύ ἀργά, νά πεῖτε καί σεῖς, ὡς ἔντιμοι ἐκπρόσωποι μας τό ὄχι στήν ἠλε­κτρο­νική διακυβέρνηση.  Γιατί δέν κάνετε χρήση τοῦ δικαιώ­ματός σας;
Μπορεῖτε ἀκόμα νά πεῖτε ὄχι στήν ἠλεκτρονική φυλακή ὅλων μας. Σᾶς συμφέρει νά συνταχθεῖτε μαζί μας.  Ἄλλως σᾶς περιμένει καί σᾶς ἡ ἠλεκτρονική φυλακή μέ τίς ὄντως ἀπρόβλεπτες συμφορές της. 
Μπορεῖτε νά πεῖτε ὄχι καί στό 666, στό δυσώνυμο, ἀντίχριστο χάραγμα.  Τότε θά βοηθήσει ὁ ἐν Τριάδι Θεός μας καί θά διασώσει μέ τή Χάρη του γιά ἄλλη μιά φορά, ὅπως τόσες φορές στήν ἱστορία, τό ἔθνος μας.
Ἄς δηλώσουμε ὅλοι μας, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, τή βαθιά μας μετάνοια γιά τά λάθη καί τίς ἁμαρτίες μας, γιά νά λυτρωθεῖ ἀπό τήν ἐπερχόμενη τυραννία ἡ πατρίδα μας.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ  ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
©  Αναβάσεις

᾿Εντυπωσιακή συγκέντρωση κατά τῆς "Κάρτας τοῦ Πολίτη" 
του Αντώνη Τριανταφύλλου
Σε μια εντυτπωσιακή σε αριθμό διαδηλωτών συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος περισσότεροι από 2500 κληρικοί, μοναχοί και απλοί πολίτες από την Αθήνα, την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αλλά και από αρκετές περιοχές της επαρχίας συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στην πλατεία Συντάγματος διαδηλώνοντας κατά της Κάρτας του Πολίτη. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ήταν πρωτοφανής όγκο. Πολλές εκατοντάδες πιστών αποδέχθηκαν το κάλεσμα εκκλησιαστικών οργανώσεων του νέου αλλά και του παλαιού ημερολογίου και κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, απέναντι από το κτίριο της Βουλής.
Κρατώντας Ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες με τον Δικέφαλο αετό, το αστέρι τις Βεργίνας καθώς και με τον σταυρό και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος», με πανώ και πλακάτ οι διαδηλωτές κάλεσαν την Κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της για την καθιέρωση της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας.
Πολίτες κάθε ηλικίας, κληρικοί, μοναχοί και μοναχές ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από τις 11 το πρωί στα σκαλοπάτια της πλατείας Συντάγματος, αλλά και μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αμαλίας και λίγη ώρα αργότερα και στην οδό Όθωνος.
Στους συγκεντρωμένους διακρίναμε τον ηγούμενο της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου, τον Αρχιμ. π.Νεκτάριο Μουλατσιώτη, τον π.Σαράντη Σαράντο, και τον ηγούμενο της παλαιάς (σχισματικής) αδελφότητας της Μονής Εσφιγμένου.
Ανάμεσα στις οργανώσεις που κινητοποιήθηκαν για τη διοργάνωση της εντυπωσιακής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κατά της Κάρτας του Πολίτη περιλαμβάνεται και η Πρωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης. Στην ανακοίνωσή τους, τα μέλη της Πρωτοβουλίας επισημαίνουν ότι: «Ή θα διαλέξουμε μια μίζερη και απολύτως ελεγχόμενη και θνησιγενή επιβίωση σε μια φυλακή – σταύλο ή θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα να ζούμε ως ελεύθεροι πολίτες σε μία ελεύθερη Ορθόδοξη και δημοκρατική χώρα»
Μεταξύ άλλων, οι διοργανωτές τονίζουν ότι: «ποτέ άλλοτε δεν βρέθηκε κυβέρνηση που να ζητά την συναίνεσή μας σε ένα τέτοιου γιγάντιου μεγέθους ηλεκτρονικό φακέλωμα». Και συνεχίζουν υποστηρίζοντας ότι «η λεγόμενη κάρτα του πολίτη, δηλαδή η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι ένα ωφέλιμο και άκρως χρηστικό εργαλείο, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την παγκόσμια μορφή της οποίας ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι επιθυμεί να δεί fast and now».
Οι ομιλητές στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας άσκησαν δριμεία κριτική στην πολιτεία για την οικονομική της πολιτική, τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, τον ΑΜΚΑ, τη λεγόμενη φορολογική ταυτότητα και την κάρτα ακινήτου. Δεν έλειψαν και πιο ριζοσπαστικές φωνές που αξίωσαν την αποχώρηση της Ελλάδας από τις Συνθήκες του Μάαστριχτ, της Λισαβόνας και του Σένγκεν. Δεν έλειψαν ούτε τα γιουχαϊσματα, όταν κάποιος από τους ομιλητές αναφερόταν στη Βουλή και τους 300.
Στην ασφυκτικά, από ένα χρονικό σημείο και μετά, γεμάτη πλατεία Συντάγματος οι διαμαρτυρόμενοι σχημάτιζαν «πηγαδάκια» ανταλλάσοντας απόψεις για την Κάρτα του Πολίτη.  
«Θα πρέπει να πούμε ένα βροντερό ΄΄όχι΄΄ σε αυτούς που θέλουν να μας αποπροσωποποιήσουν και να μας μετατρέψουν σε απλούς αριθμούς» είπε στο Amen.gr η κυρία Δήμητρα που ήρθε μαζί με την οικογένειά της στην πλατεία Συντάγματος από το Κορωπί.
Λίγο μετά τις δυο και μισή το μεσημέρι, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τη λήξη της συγκέντρωσης. Οι διαδηλωτές υπό τους ήχους του ακάθιστου ύμνου, αλλά και του εθνικού ύμνου συγκεντρώθηκαν μπροστά από την πλατεία του Άγνωστου Στρατιώτη και μισή ώρα αργότερα ξεκίνησαν να διαλύονται.
Το ραντεβού των εκκλησιαστικών οργανώσεων κατά της Κάρτας του Πολίτη ανανεώθηκε στις 27 Μαρτίου, την Κυριακή της Σταυροπροσκηνύσεως, οπότε και έχει προγραμματιστεί η νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις 3 το μεσημέρι στο πεδίο του Άρεως, ενώ στη συνέχεια οι διαδηλωτές προγραμματίζουν και πορεία διαμαρτυρίας που θα καταλήξει μπροστά από τη Βουλή.
Πηγή:amen.gr