"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας ᾿Αμβρόσιος:ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ! ΓΙΑ ΤΗΝ "ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ"


 Στο ζήτημα της πολυδιαφημιζόμενης "κάρτας του πολίτη" επικρατεί ένας γνόφος. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν είναι καθαρή. Η Ιερά Σύνοδος κατ΄αρχήν διά του από 17ης Νοεμβρίου 2010 Ανακοινωθέντος εγνωστοποίησε τα εξής:Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιο, ότι, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου ε.ε., συμμετείχαν σε κοινή Συνεδρίαση στο Συνοδικό Μέγαρο η Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως και ειδικοί Επιστήμονες και Εμπειρογνώμονες, τόσο από τον χώρο της Νομικής, όσον και της Πληροφορικής, με αντικείμενο την μελέτη της εκδόσεως της "Κάρτας του Πολίτη".

Από την Σύσκεψη προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα :
1. Η Κυβέρνηση προχωρεί στην αντικατάσταση της Αστυνομικής Ταυτότητος με την "Κάρτα του Πολίτη", η τεχνολογία της οποίας θα την καθιστά απαραχάρακτη και θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών από την δράση του κοινού εγκλήματος. Σε αυτή θα περιέχονται μόνο τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου.
2. Αναμένεται από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση στις αρχές του νέου έτους 2011, και επομένως και προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, σχέδιο κειμένου με τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση της "Κάρτας".
3. Από την πλευρά των Μελών των Συνοδικών Επιτροπών τονίσθηκε, ότι η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να διαφυλάττει την ελευθερία του προσώπου και να υπερασπίζεται την ακεραιότητα της πίστεως. Γι' αυτό :
α) Η "Κάρτα του Πολίτη" δεν πρέπει να περιέχει κατ' ουδένα τρόπο εμφανή η αφανή τον αριθμό "666".
β) Επίσης κατ' ουδένα τρόπο πρέπει με αυτή να παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες.
4. Τα στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως εδήλωσαν, ότι συμφωνούν με τις παρατηρήσεις των Μελών των αρμοδίων Επιτροπών της Εκκλησίας και θα τις λάβουν υπ' όψιν τους.
Τούτων δοθέντων η Ιερά Σύνοδος αναμένει το καταρτιζόμενο σχέδιο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της "Κάρτας" για να τοποθετηθεί υπευθύνως.
Γι' αυτό συνιστά στον ευαγή Ιερό Κλήρο, στους Μοναχούς και στους πιστούς να αναμένουν την τελική θέση Της.
Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
______Εις τα ανωτέρω θα μπορούσε κάθε καλόπιστος κριτής να παρατηρήσει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΝ
1. Η Κυβέρνηση προχωρεί στην αντικατάσταση της Αστυνομικής Ταυτότητος με την "Κάρτα του Πολίτη", η τεχνολογία της οποίας θα την καθιστά απαραχάρακτη και θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών από την δράση του κοινού εγκλήματος. Σε αυτή θα περιέχονται μόνο τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου.

_____Αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, γιατί άραγε η Κυβέρνησις δεν προβαίνει σε μια ανακοίνωση, ώστε να ηρεμήσουν τά πνεύματα των Ελλήνων; Γιατί λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο ή  ο Πρωθυποργός ή ο καθ΄ύλην αρμόδιος Υπουργός δεν βγαίνουν να μας είπουν, ότι στην κάρτα του πολίτη "θα περιέχονται μόνο τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου"; Πολύ φοβούμεθα, ότι η Κυβέρνησις δεν λέγει την αλήθεια πρός τούς εκπροσώπους της Εκκλησίας. Γράψτε το κάπου και εύχομαι να διαψευσθώ.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ
2. Αναμένεται από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες να δοθεί προς δημόσια διαβούλευση στις αρχές του νέου έτους 2011, και επομένως και προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, σχέδιο κειμένου με τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για την έκδοση της "Κάρτας".

_____Αν έτσι έχουν τά πράγματα, γιατί άραγε η Κυβέρνησις έθεσε ήδη σε δημόσια διαβούλευση το θέμα της κάρτας; Καί όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο Καθηγητής κ. Τσελεγγίδης. Επί τίνος ζητήματος ζητεί την γνώμην των Πολιτών της η Κυβέρνησις, αφού δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα ούτε κάποιο κείμενο, ούτε κάποια έστω περιγραφή της κάρτας; Στην Ιερά Σύνοδο η Κυβέρνησις λέγει, ότι θα δώσει στη  δημοσιότητα σχέδιο κειμένου στίς αρχές του 2011! Γιατί λοιπόν σήμερα πιά  άνοιξε το δημόσιο διάλογο καί μάλιστα χωρίς γνωστικό αντικείμενο; Βλέπε ----------Το ερώτημα προβάλλει αυθόρμητα: Ποιός κοροϊδεύει ποιόν; Γιατί άραγε η Ιερά Σύνοδος δεν διαμαρτύρεται για την πρόωρη έναρξη της "δημόσιας διαβούλευσης";

ΤΡΙΤΟΝ
4. Τα στελέχη της Ελληνικής Κυβερνήσεως εδήλωσαν, ότι συμφωνούν με τις παρατηρήσεις των Μελών των αρμοδίων Επιτροπών της Εκκλησίας και θα τις λάβουν υπ' όψιν τους.
_______Μας επιτρέπεται να ερωτήσουμε τίς Συνοδικές Υπηρεσίες: Η δήλωσις των Στελεχών της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ότι συμφωνούν κλπ είναι άραγε γραπτή και τεκμηριωμένη; Ή μήπως είναι "λόγια του αέρα";  

ΤΕΤΑΡΤΟΝ
......Τούτων δοθέντων η Ιερά Σύνοδος αναμένει το καταρτιζόμενο σχέδιο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της "Κάρτας" για να τοποθετηθεί υπευθύνως. Γι' αυτό συνιστά στον ευαγή Ιερό Κλήρο, στους Μοναχούς και στους πιστούς να αναμένουν την τελική θέση Της.
______Θά συμφωνήσουμε κατ'αρχήν μέ τήν άποψη, ότι όλοι μας πρέπει να αναμένουμε την τελική θέση της Διοικήσεως της Εκκλησίας επί του ζητήματος τούτου και ότι συνεπῶς δεν μπορεί ο καθένας μας, δηλ. ούτε Επίσκοπος, ούτε Πρεσβύτερος, ούτε πιστός να σπεύδει για να εκδώσει είτε μανιφέστα εἰτε οδηγίες περί της αποδοχής ή της απορρίψεως της κάρτας του πολίτη. Η ενότης της Εκκλησίας  και η ενιαία αντιμετώπισις του θέματος είναι πρωταρχικόν ζήτημα.
______Αλλά παρά ταύτα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον εφησυχασμό της Ιεράς Συνόδου, όπως εκφράζεται στα εξης λόγια "η Ιερά Σύνοδος αναμένει το καταρτιζόμενο σχέδιο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της "Κάρτας" για να τοποθετηθεί υπευθύνως". Αυτός ο εφησυχασμός μας εμβάλλει σε μεγάλη ανησυχία. Δεν αμφισβητούμε της ακεραιότητα των Αδελφών μας Συνοδικῶν καί τήν μεγίστη ευαισθησία ςοτους για τα ζητήματα της πίστεως. Πλήν όμως απέναντί μας έχουμε ένα ύπουλο αντίπαλο, ο οποίος πολλά μας έχει παρουσιάσει δείγματα της δολιότητός του. Οι απόψεις της κας Δραγώνα, της κας Ρεπούση π.χ. εισήχθησαν στην Εκπαίδευση "εν κρυπτώ και παραβύστω", δηλ. με δόλιο τρόπο! Ποιός λοιπόν μας εγγυάται, ότι μιά μέρα δεν θα μας παρουσιάσουν τη κάρτα μέ όσα κατακριτέα στοιχεία θα περιέχει; Προσωπικά μας γνώμη είναι, ότι η Ιερά Σύνοδος θά έδει να ακολουθήσει μια επιθετική στάση. Δηλ. εγγράφως και δια παραστάσεων πρός τόν κ. Πρωθυπουργό να καταστήσει σαφές, ότι με κανένα τρόπο δεν θα αποδεχθή μια κάρτα, η οποία θα έχει τόν δυσώνυμο αριθμό 666, προσωπικά δεδομένα κλπ. Ότι επίσης με κανένα τρόπο δεν θα αποδεχθή μιά κάρτα, της οποίας το περιεχόμενο δεν θα μπορεί να αναγνώσει, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα, ο κάτοχός της! Στην ταυτότητά μου σήμερα γνωρίζω ποιά στοιχεία περιλαμβάνει! Πρέπει και στο νέο τύπο ταυτότητος, δηλ. στην κάρτα του Πολίτη, να μπορώ να αναγνώσω, να ελέγξω καί να επιβεβαιώσω τα σοιχεία μου. Ούτε τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν θέση εκεί, ούτε τα περί της υγείας μου, ούτε τα του ποινικού μητρώου μου. ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ! Σήμερα,  λοιπόν, ε'δω καί τώρα, θα πρέπει η Ιερά Σύνοδος να εξασφαλίσει από την Κυβέρνηση μια επίσημη καί δεσμευτική διαβεβαίωση, ότι όλα αυτά ΔΕΝ θα περιλαμβάνωνται στην πρίφημη κάρτα! Αλλοιώς, αν περιμένουμε αύριο να μας κοινοποιήσουν "το καταρτιζόμενο σχέδιο "  θα είναι αργά, πολύ αργά μάλιστα!
_____Δεν είναι δυνατόν ένα Μέλος της Εκκλησίας, ο Ελλογιμώτατος κ. Δ. Τσελεγγίδης, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ,  να είναι προμηθεύς, η δε Εκκλησία μας να ανήκει στην τάξη των επιμηθέων. Το προνοείν είναι ίδιον των σοφών. Ο κ.Τσελεγγίδης λοιπόν, τρέχοντας μπροστά από τα γεγονότα,  πρώτον μεν απευθύνει πρός τήν Κυβέρνησιν δέκα καυτά ερωτήματα για τόν χαρακτήρα της κάρτας  (βλ. Ορθόδοξον Τύπον της 26ης Νοεμβρίου ε.ε.), δεύτερον δέ συνιστά καί προτρέπει τήν Εκκλησίαν νά σπεύσει για να κατοχυρώσει τα δικαιώματά μας μέσα από το πρωτογενές Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο, ζητώντας τήν θεσμοθέτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας ως εξής:

ΠΕΜΠΤΟΝ, Ένα ερώτημα:
«Δέν επιτρέπεται η Ε.Ε. ή κράτος-μέλος της νά νομοθετήσει, νά προωθήσει καί νά επιβάλλει σέ οποιοδήποτε έγγραφο, κάρτα, μικροτσίπ, ταυτότητα ή ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών, κάποιο αριθμό - όπως τόν δυσώνυμο 666 - όνομα ή σύμβολο ή χάραγμα, πού προσβάλλει τή θρησκευτική συνείδηση των Χριστιανων ή των οπαδών άλλης θρησκείας».
______Τόσες και τόσες πληροφορίες κυκλοφορούν μέσα από τό διαδίκτυο ως πρός το σχήμα και το περιεχόμενο της κάρτας του πολίτη. Είναι λοιπόν ακατανόητο η μεν Κυβέρνησις να ισχυρίζεται, ότι δεν έχει ετοιμάσει ακόμη το Σχέδιο του σχετικού Νόμου, η δέ Εκκλησία της Ελλάδος νά πείθεται στις έωλες διαβεβαιώσεις -προφορικές μάλλον- στελεχών της Κρατικής Μηχανής  και να  μη αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, έστω καί με την παρενόχληση της Κυβερνήσεως υπό την μορφή ερωτήσεως για μια επίσημη διάψευσή τους του τύπου: "Πείτε μας κ. Υπουργέ, σκέπτεσθε νά .......";  Επί τέλους η Ιερά Σύνοδος ας ακολουθήσει τήν μέθοδο Τσελεγγίδη! Ας προλάβει τα γεγονότα. Τώρα είναι ο καιρός της δράσεως! Ας αξιοποιήσει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος την προσωπική του σχέση με τον κ. Πρωθυπουργό!
Λοιπόν πως είναι δυνατόν να κυκλοφορούν μέσα από το διαδίκτυο τόσες πληροφορίες και η Ιερά Σύνοδος να αρκείται στις διαβεβαιώσεις Κυβερνητικών Στελεχών; 
   _______Ως επιβεβαίωση των ανωτέρω σας παραθέτω στη συνέχεια μιά περιγραφή της Κάρτας, όπως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Βεβαίως ούτε να την επιβεβαιώσω δύναμαι, ούτε όμως και να την διαψεύσω.
 +Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 6 Δεκεμβρίου 2010
(Περισσότερα στο ιστολόγιο του Σεβασμιωτάτουεδώ )

0 σχόλια:

῾Η γενιά τοῦ YouTube βγῆκε στόν δρόµο

 ΠΟΛΛΟΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΟΠΟΙΟΙ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ΤΟΥ 2008

῾Η ἐξέγερση ἔγινε τραγούδια

Τῆς Χάρης Ποντίδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010

Στα 15 του προτιµούσε να ζήσει τη ζωή του παρά να γίνει ήρωας, αλλά δεν του ετέθη καν η ερώτηση. ∆ενπρόλαβε. ∆υο χρόνια µετά, κι αφού η δολοφονία του σήµανε (όπως φαίνεται σήµερα) και το τέλος µια εποχής, ο Αλέξης έγινε µπαλάντα θλιµµένη και κραυγή θυµού σε τραγούδι χιπ χοπ. Πάνω απ’ όλα έγινε αφορµή να «µιλήσει» µια γενιά που µέχρι τώρα φαινόταν χαµένη στα αυλάκια του ∆ιαδικτύου. Ισως γι’ αυτό και να µην την ακούγαµε, να µην τη βλέπαµε. Ή κι αν τη βλέπαµε να µην πολυδίναµε σηµασία. Οµως η γενιά του YouTube βγήκε στον δρόµο κι έκανε την παρουσία της παραπάνω απο αισθητή, όπως αισθητός γίνεται ο θυµός (η αγωνία, ο σαρκασµός της) επιλέγοντας να εκφραστεί µε ένα τραγούδι που µιλάει στα ίσια, αντιεµπορικό. Οι στίχοι που έκανε δικούς της - που συνόδεψαν τις πορείες της στο κέντρο της Αθήνας - µπορεί να είναι στίχοι παλιοί, κλασικοί (όπως το «γυρίζω τις πλάτες µου στο µέλλον» του Τσακνή ή το «σιγά µην κλάψω/ σιγά µη φοβηθώ» του Αγγελάκα) αλλά και νεώτεροι που είχαν προλάβει να κάνουν τις πρώτες τους πρόβες στο Ιντερνετ και έµοιαζαν να έχουν γραφτεί ειδικά για τον Αλέξη. «Αµα τα πάρω, δε θα µπορέσουν / δυο διµοιρίες ΜΑΤ να µε βολέψουν» τραγουδούσαν στο «Θα πάρω φόρα» τα Κίτρινα Ποδήλατα και οι πρώτες «δηµοσκοπήσεις» στο MySpace έδειχναν ότι το τραγούδι (το πιο αιχµηρό απο τα πολιτικά τραγούδια που εµπεριέχονται στον δίσκο τους «Ανάδυση») έπαιρνε φωτιά, µέρες πριν δούµε την Αθήνα να καίγεται. «Eίναι απίστευτο» λέει ο Γιώργος Παντελιάς (ο εις εκ των δυο Ποδηλάτων).

«Μια µόλις µια ηµέρα πριν την δολοφονία του Γρηγορόπουλου το παρουσιάσαµε για πρώτη φορά δηµόσια στην τηλεόραση. Την επόµενη σκότωσαν το παιδί. Σαννα είχαµε προφητέψει αυτά που θα γίνουν».

Το «Θα πάρω φόρα» έγινε πανό, τραγούδι, συζήτηση στο Ιντερνετ. Ο θυµός των στίχων του (όπως και ο θυµός στίχων προκατόχων του) έγινε σίγουρα έµπνευση να γραφτούν και νέα τραγούδια. Και γράφτηκαν µπόλικα από νέους τραγουδοποιούς. Ο ∆ηµήτρης Λάµπος (µέχρι τότε δεν είχε δισκογραφήσει την δουλειά του), µέρες µετά την δολοφονία, συγκλονισµένος απο τα γεγονότα, ανέβασε στο Ιντερνετ την «Εξέγερση του ∆εκέµβρη» που ώς σήµερα έχει χιλιάδες θεάσεις. «... κι όσοι τροµαγµένοι κοιτάτε την οθόνη/ όλοι µαζί σας το φωνάζουµε πως δεν είστε µόνοι/ σπάστε τις οθόνες και βγείτε έξω στο φως / τα παιδιά σας είµαστε και όχι ο εχθρός». Στα 32 του σήµερα, και µε τον πρώτη του δουλειά να έχει βγει (φέτος) στα δισκοπωλεία, µας είπε ότι δεν ήθελε να συµπεριλάβει το συγκεκριµένο κοµµάτι στο δίσκο. «Απλώς δεν ήθελα να το εκµεταλλευτώ» λέει. «Γράφτηκε για έναν συγκεκριµένο λόγο...».

Το «Σιγά µην κλάψω, σιγά µη φοβηθώ» του Γιάννη Αγγελάκα έχει αναδειχθεί σε σύµβολο των ∆εκεµβριανών, ως αγαπηµένο τραγούδι του Αλέξη Γρηγορόπουλου

ΠΗΓΗ:τα Νέα