"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

῾Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς: ἐνθουσιασμός καί φανατισμός


Ἀπό τό ἔργο του "Στοχασμοί περί καλοῦ καί κακοῦ"
Ενθουσιασμός
Όταν ο άνθρωπος υψώνεται έως τον Θεό, βρίσκεται σε ενθουσιασμό. Όταν ο Θεός κατεβαίνει στον κόσμο, βρίσκεται σε ενθουσιασμό.
Στον λήθαργο ενθουσιασμό του ο άνθρωπος είναι αδρανής. Στον ενθουσιασμό του ο Θεός είναι ενεργός. Αυτή είναι η πιό πλήρης αδράνεια του ανθρώπου, αυτή είναι η πιο πλήρης ενεργητικότητα του Θεού.
Στον Ιησού Χριστό φάνηκε ο προσωπικός ενθουσιασμός του Θεού στον κόσμο και του κόσμου στον Θεό.
Ο ενθουσιασμός και ο φανατισμός
Και ο ενθουσιασμός είναι φλόγα, και ο φανατισμός είναι φλόγα. Όμως το πρώτο είναι φλόγα δίχως καπνό, το δεύτερο είναι κάψιμο με καπνό.
Ο ενθουσιασμός σημαίνει: ολόκληρος ο άνθρωπος συγκεντρωμένος και καθοδηγούμενος προς μία κατεύθυνση και έναν στόχο. Όταν ο νους κρίνει και η καρδιά αγαπήσει και η ψυχή επιθυμήσει, τότε ο άνθρωπος ενώνεται και ως μία δύναμη ξεκινάει το μεγάλο έργο. Και ο συγκεντρωμένος και ενωμένος άνθρωπος είναι μεγάλη δύναμη σ’αυτόν τον κόσμο, πράγματι μεγαλύτερη απ’ ό,τι και ο ίδιος το νομίζει για τον εαυτό του.
Ο ενθουσιασμένος είναι φιλάνθρωπος. Από τη στιγμή που στον ενθουσιασμό ενός ανθρώπου κρύβεται το μίσος ενάντια σε κάποιους άλλους ανθρώπους, τούτο δεν είναι ενθουσιασμός αλλά φανατισμός. Όταν την άνοιξη καίγεται ένας σωρός από σκουπίδια, κάτω από τα σκουπίδια προσπαθεί να ξεφύγει το φίδι που ξύπνησε. Τέτοιος είναι ο φανατισμός.

Ο ενθουσιασμός είναι πάντα δύναμη, η οποία χτίζει και δημιουργεί. Όλους τους μεγάλους κοινωνικούς οργανισμούς, όλη τη μεγάλη τέχνη, όλη την κορυφαία ποίηση, όλα τα σωτηριοφόρα και καθαρά ανθρωπιστικά κινήματα δημιουργήθηκαν με ενθουσιασμό. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, ότι ο ενθουσιασμός δεν υπάρχει χωρίς φιλανθρωπία.
Ο φανατισμός δείχνει τη μεγαλύτερή του δύναμη σε τρεις περιπτώσεις: στην κομματική πολιτική, στην επανάσταση, και στους πολέμους.
Όπως η μέρα με τη νύχτα έτσι διαφέρει ο ενθουσιασμός από τον φανατισμό. Ο πρώτος καθοδηγείται με την αγάπη και χτίζει, ενώ ο δεύτερος καθοδηγείται με μίσος και καταστρέφει. Ο πρώτος είναι συνολικός, καθολικός, ο δεύτερος αποκλείει, διαχωρίζει και δημιουργεί σέκτες.
Του φανατικού, πάντα του λείπει κάτι, τη μία ο νους και την άλλη η καρδιά. Ο ενθουσιασμένος είναι πάντα ολόκληρος άνθρωπος.
Πρόσεχε, ψυχή, μην ραγίσεις, για να μην κυρτώσει ο ενθουσιασμός σου σε φανατισμό.

_______________________

Ψηφιοποίηση κειμένου Κωνσταντίνος
ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

Ἡ δεύτερη φάση τῆς κάρτας, τό σφράγισμα καί τό τσιπάκι! "῾Υπεράνω ὅλων". ᾿Εκδόσεις «᾿Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 27-1-2011
Ἡ δεύτερη φάση τῆς κάρτας, τό σφράγισμα καί τό τσιπάκι! (σελ.57-59)
Μετά τήν πάροδο ὁρισμένου χρόνου, εἶναι βέβαιο πώς ἡ κυβέρνηση ἡ παρουσία ἤ μία μελλοντική ἀνεξαρτήτου πολιτικῆς φιλοσοφίας καί χρώματος θά ζητήσει λόγω τῶν ἐπιπτῶσεων ἀπώλειας τῆς κάρτας καί τοῦ κινδύνου κλοπῆς νά ἐμφυτευθεῖ στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο.  

 Αὐτό ἄλλωσστε ἔχει ἤδη γίνει ἐκτός ἀπό τά ζῶα (ἀγελάδες, πρόβατα, κατσίκες καί σκύλοι) σέ πειραματικό στάδιο στούς Ἀμερικανούς ἀσθενεῖς πού πάσχουν ἀπό Ἀλτσχάϊμερ καθώς καί σέ ὁρισμένους νεαρούς ἀνηλίκους φυλακισμένους σέ φυλακές τῆς Μ. Βρετανίας.   
Στούς Ἀμερικανούς ἐμφυτεύθηκε τό τσιπάκι προκειμένου νά ἐντοπίζονται ἀπό δορυφόρο, ὄταν αὐτοί χάνονται.  Στούς νεαρούς ἐμφυτεύθηκε τό τσιπάκι γιά νά παρακολουθεῖται ἡ ψυχοσύνθεσή τους καί ἡ συμπεριφορά τους!   
Ὑπάρχουν βέβαια καί Ἀμερικανοί οἱ ὁποῖοι συνειδητά ἐπιλέγουν νά τοποθετοῦν τισπάκι στά νεογέννητα παιδιά τους γιά νά μποροῦν νά τά ἐντοπίζουν ἀγνοώντας τούς κινδύνους πού μία τέτοια πράξη τούς ἐγκυμονεῖ γιά τήν ὑγεία καί τήν ἐλευθερία τους.
Τό τσιπάκι αὐτό, τό ὁποῖο ἤδη ἔχει δημιουργηθεῖ σέ μεγάλες ποσότητες ἐμπεριέχει μπαταρία λιθίου καί ἔχει τή δυνατότητα νά λειτουργεῖ ὡς πομπός καί δέκτης.  Μετά τό στάδιο τῆς ἐμφύτευσης στό ἀνθρώπινο σῶμα θά ἀκολουθήσει ἡ κατάργηση τοῦ χρήματος, στή μορφή πού τό γνωρίζουμε σήμερα.   
Στό τσιπάκι αὐτό ἠλεκτρονικά θά καταγράφεται ἐπιπλέον ὁ μισθός, οἱ καταθέσεις καί ὄλα τά ἄλλα πού ἤδη προαναφέραμε.  Θά ἀρκεῖ λοιπόν τό ἄγγιγμα τῆς παλάμης μας σέ εἰδικό μηχάνημα γιά νά πιστωθεῖ ἤ νά χρεωθεῖ ὁ λογαριασμός μας γιά νά ἀγοράσουμε ἤ νά πουλήσουμε.
Ποιός εἶναι ὁ κίνδυνος; Μά στή διαχείριση ἀπό κέντρα ἀνόμων τῶν πληροφοριῶν αὐτῶν καί τῶν αὐστηρά προσωπικῶν δεδομένων.  Διαχείριση τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου ἀπό ὄργανα τοῦ Βελζεβούλ.   
Μέσω δέσμης δηλαδή συγκεκριμένων ἠλεκτορμαγνητικῶν κυμάτων πού δύναται νά δημιουργηθοῦν σέ ὁρισμένη ὁμάδα ἀνθρώπων λ.χ. στούς συνταξιούχους ἄνω τῶν 75 θά μποροῦν τά κέντρα αὐτά νά προκαλέσουν θανατηφόρα ἐγκεφαλικά ἤ ἀνακοπές καρδιᾶς καί νά ἀπαλλάξουν «φυσιολογικά» τήν Ἑλλάδα ἀπό τό οἰκονομικό βάρος μίας ὁμάδας ἀνθρώπων, δηλαδή τούς συνταξιούχους πού δέν παράγει πλέον τό ἀναμενόμενο γιά τούς μεγιστᾶνες τοῦ χρήματος ἔργο παραγωγῆς.   
Μέσω ἄλλης δέσμης ἠλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων θά μποροῦσαν νά ἐλέγξουν τίς γεννήσεις καταστρέφοντας ὁλοσχερῶς ὠάρια ἤ σπερματοζωάρια.   
Θά νομίζετε ὁρισμένοι ὄτι αὐτά εἶναι ἀποκύημα τῆς φαντασίας τοῦ γράφοντος καί δέν μποροῦν νά γίνουν.  Μά ἤδη γίνονται θά σᾶς ἀπαντήσω. Μιλῆστε συνεχῶς μέ τό κινητό σας τηλέφωνο ἀκουμῶντας τό στό αὐτί σας γιά μία ὥρα καί θά δεῖτε ἰδίοις ὄμμασι τίς ἐπιπτώσεις! ....
* * *
Ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση ἀπό ποιόν ἄρχοντα καί  ἀπό ποιά κυβέρνηση θά κατευθύνεται; Ἐφόσον θά εἶναι διακυβέρνηση, ὄπως περιγράφεται καί ἀσκεῖται μέ τά τωρινά δεδομένα, σημαίνει, ὄτι ἐντασσόμαστε (ὑπαγόμαστε) χωρίς νά τό πολυκαταλαβαίνουμε, στή παγκόσμια κυβέρνηση, πάντως ὄχι στή δική μας Ἑλληνική κυβέρνηση.
______________________


Απόσπασμα από τεύχος  "Υπεράνω όλων". Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 27-1-2011
__________________

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Πηγή: http://anavaseis.blogspot.com

"Κατώτερη μορφή ἐπικοινωνίας καί μορφή ψυχασθένειας τό Facebook» τῆς καθηγήτριας Σέρι Τέρκλ"

Λάβρα κατά των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται η καθηγήτρια Σέρι Τερκλ στο βιβλίο της «Μόνοι μαζί»ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.
Το Facebook μάς τρελαίνει... Αυτό ισχυρίζεται κορυφαία κοινωνιολόγος στις ΗΠΑ, ενώνοντας τη φωνή της με πλειάδα ειδικών που λένε ότι τα sites κοινωνικής δικτύωσης δεν συνδέουν τους ανθρώπους - αντιθέτως, τους απομονώνουν από την πραγματικότητα προκαλώντας κάτι σαν σύγχρονη τρέλα στον ψυχισμό τους.


Οι φρενήρεις ρυθμοί με τους οποίους επικοινωνούμε online μέσω του Τwitter, του Facebook και των γραπτών μηνυμάτων «οδηγούν σε μία ψυχοπαθολογική συμπεριφορά», γράφει στο νέο της βιβλίο «Μόνοι Μαζί» η Σέρι Τερκλ, καθηγήτρια στο ΜΙΤ, η οποία πρωτοστατεί στην επίθεση κατά των νέων μορφών επικοινωνίας.
Την περασμένη εβδομάδα εμφανίστηκε στο δημοφιλές τηλεοπτικό σόου του κωμικού Στίβεν Κόλμπερτ, όπου είπε ότι έχει πάει σε κηδείες όπου οι πενθούντες συγγενείς ελέγχουν κάθε δύο λεπτά το iΡhone τους.


Η θέση της δρος Τερκλ είναι απλή: η τεχνολογία απειλεί να κυριαρχήσει επί της ζωής μας και να μας απομονώσει από την επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Δημιουργώντας μας την ψευδαίσθηση ότι μας επιτρέπει να επικοινωνούμε καλύτερα, μας κάνει να ζούμε σε μία κυβερνο-πραγματικότητα πολύ κατώτερη, και συχνά πιο σκληρή, από τον πραγματικό κόσμο.

Κλασικό παράδειγμα θεωρείται η περίπτωση της άτυχης Σιμόν Μπακ. Είχε 1.048 «φίλους» στο Facebook, όταν όμως ανακοίνωσε ότι θα αυτοκτονήσει δεν βρέθηκε κανένας να την αποτρέψει, και ούτε ένας δεν προσπάθησε να τη σώσει, κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί τόσο εύκολα στην πραγματική ζωή. Η επίθεση εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει μόδα στις ΗΠΑ. Ενα άλλο μπεστ σέλερ, του Νίκολας Καρ, που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τον τίτλο «Στα ρηχά: Να τι κάνει το Ιnternet στο μυαλό μας», υποστηρίζει ότι το βασικό ανθρώπινο ένστικτο για αναζήτηση νέων πληροφοριών και κοινωνική δικτύωση μας έχει εθίσει στο «εύκολο αλλά ρηχό» ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πολλοί υπάλληλοι γραφείου ελέγχουν τα e-mail τους ως και 30 φορές την ώρα. «Εχουμε γίνει σαν τα ποντίκια σε εργαστήριο υψηλής τεχνολογίας, σαν πειραματόζωα που πατάμε άσκοπα μοχλούς με την ελπίδα ότι θα κερδίσουμε κάποια ψίχουλα κοινωνικής ή διανοητικής τροφής. Αυτό που κάνει ακόμη πιο ακαταμάχητα τα ψηφιακά μηνύματα είναι η αβεβαιότητα. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα ότι κάποιο σημαντικό e-mail περιμένει να το ανοίξουμε, παρ΄ ότι ξέρουμε πως τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται online είναι ασήμαντα» γράφει ο Καρ.
(Πηγή: "ΤΟ ΒΗΜΑ" 25/1/2011)
 http://www.alopsis.gr