"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Πέτυχαν τήν ἀκύρωση τοῦ προγράμματος γιά τήν κάρτα τοῦ Πολίτη.. στήν ᾿ΑγγλίαVIDEO: Τραγούδι φίλων της αγγλικής οργάνωσης no2id που πέτυχε την ακύρωση του προγράμματος των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (Κάρτα του Πολίτη) στην ΑγγλίαΔΕΙΤΕ ένα τραγούδι που συνέθεσαν φίλοι της οργάνωσης no2id.net για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες που ήθελε η Αγγλική κυβέρνηση να εισάγει στη ζωή των Άγγλων. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, το πρόγραμμα εισαγωγής ηλεκτρονικών ταυτοτήτων έχει πλέον ακυρωθεί στην Αγγλία μετά την αντίδραση των πολιτών. Το video αυτό με εύθυμο τρόπο παρουσιάζει αυτή την αντίδραση. Οι ελληνικοί υπότιτλοι είναι σε δική μας μετάφραση.


ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2010/11/blog-post_6474.html#ixzz156NRCjDb

῾Αγίου Ιωάννου τῆς Κροστάνδης:᾿Η ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς

“ Η εν Χριστώ ζωή" Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης


 …Μάθε να προσεύχεσαι. Βίαζε τον εαυτόν σου εις την προσευχήν. Κατά αρχάς θα εύρης δυσκολίαν , ύστερον όμως όσον περισσότερον βιάζης τον εαυτόν σου , τόσον ευκολώτερον θα προσεύχεσαι. Εις την αρχήν όμως είναι πάντοτε αναγκαίον να βιάζη κανείς τον εαυτό του.
Η καρδία μας κάθε ημέρα αποθνήσκει πνευματικώς. Και μόνον θερμή προσευχή συνοδευόμενη με δάκρυα την ζωογονεί και την κάμνει να αναπνέη πάλιν. Αν δεν προσευχώμεθα με αρκετήν πνευματικήν ζέσιν, εύκολα και ταχέως θα αποθάνωμεν πνευματικώς .
Όταν κάποια εσωτερική ανησυχία σε εμποδίζει να προφέρης της προσευχής τας λέξεις κατά την θείαν ακολουθίαν, γνώριζε ότι αυτή η ανησυχία και αδυναμία είναι απάτη του εχθρού , του δαίμονος. Ρίψε από επάνω σου την αθυμίαν ,λιποψυχίαν και δειλίαν και πρόφερε το όνομα του Κυρίου χωρίς βίαν, ηρέμως και δυνατά. Τοιουτοτρόπως θα καταβάλης την ανησυχίαν και αδυναμίαν σου και θα κερδίσεις θάρρος και δύναμιν. Τα πάντα είναι δυνατά δια εκείνους που πιστεύουν και εις τον Θεόν ελπίζουν . Πρέπει να παλαίωμεν και να νικώμεν.
Μη φείδεσαι τον εαυτόν σου, αλλά προσεύχου με ζέσιν και αν έχης κοπιάση όλην την ημέραν. Μη παραμελής την αγίαν προσευχή. Προσεύχου μέχρι τέλους εις τον Θεόν με όλην την καρδίαν σου , διότι αυτό είναι καθήκον σου απέναντι του Θεού. Εφόσον έθεσες την χείρα επάνω εις το άροτρον, μη βλέπης οπίσω. ..
Αν έχης ως κανόνα ζωής να λέγης ωρισμένον αριθμόν προσευχών, είτε αυταί είναι μακραί, είτε
βραχείαι, λέγε τας καλώς. Αναγίνωσκε τας προσευχάς με συναίσθησιν βαθείαν και μη κάμης αυτήν
την εργασίαν του Θεόυ με την καρδίαν σου διηρεμένη εις δύο, ούτως ώστε το εν μέρος να ανήκη εις Αυτόν και το άλλον ήμισυ εις την σάρκαν σου …]


Πηγή:o-tiron.blogspot.com 
 http://anavaseis.blogspot.com

῾Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη»


Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 10 π.μ. έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Λαμίας, Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος με γενικό θέμα: « Η Ιερατική αποστολή στη σύγχρονη κοινωνία».
Μετά την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Νικολάου διεξήχθη ευρεία συζήτηση επί των επικαίρων θεμάτων της Εκκλησίας.
Όλοι οι Ιερείς με έκδηλη ανησυχία μετέφεραν στον Σεβασμιώτατο τις πιεστικές ερωτήσεις του ποιμνίου τους για το εάν θα πρέπει να πάρουν την «κάρτα του πολίτη».
Ο Σεβασμιώτατος που και αυτός δέχεται από όλο το ποίμνιο επίμονες ερωτήσεις επί του ως άνω θέματος, ενημέρωσε τον Ιερό Κλήρο για την απόφαση της Ιεραρχίας του Οκτωβρίου περί συγκροτήσεως επιτροπής με ειδικούς επιστήμονες για την άμεση μελέτη, διερεύνηση και κατάθεση των πορισμάτων της στην Ιερά Σύνοδο, προκειμένου να αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος για το επίμαχο θέμα της «κάρτας του πολίτη».
Συνέστησε στον Ιερό Κλήρο υπακοή στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Αρχή και εμπιστοσύνη στην απόφαση της Εκκλησίας.
Ιδιαιτέρως υπογράμμισε ότι επειδή από πλευράς πολιτείας ανακοινώθηκε ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί τον Δεκέμβριο στη Βουλή προς ψήφιση και επομένως ο χρόνος δράσεως της Εκκλησίας είναι πολύ περιορισμένος, θα παρακαλέσει την Ιερά Σύνοδο να συντομεύσει τις διαδικασίες μη τυχόν και ευρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων και εν αδυναμία να παρέμβουμε στην πολιτεία.
Ακόμη περισσότερο διότι πολλοί ομιλούν περί του θέματος και υπάρχει κίνδυνος ο λαός να πέσει θύμα παραπληροφορήσεως.
Η σύναξη των Ιερέων έκλεισε με συμβουλές του Σεβασμιωτάτου για την εξάσκηση του Ιερατικού Λειτουργήματος και οδηγίες για την περίοδο της Νηστείας των Χριστουγέννων.
Φώτο: Μπόνης
Πηγή:  http://www.romfea.gr

᾿Ανακοίνωση "Πρωτοβουλίας ᾿Αντιρρησιών ᾿Ορθόδοξης Συνείδησης" σχετικά μέ τήν ἐπιχειρούμενη παραπληροφόρηση


Τον τελευταίο καιρό , το μείζον ζήτημα γύρω από την «Κάρτα του Πολίτη» έχει γίνει ιδιαίτερα «δημοφιλές» σε χώρους όπως αυτούς της δημοσιογραφίας , της πολιτικής , μερικών παραεκκλησιαστικών οργανώσεων* κ.α.
Πρίν από λίγες ημέρες, προειδοποιήσαμε με ανακοίνωσή μας, όλους όσους πλασίωσαν ή πρόκειται να πλαισιώσουν την γνωστή πλέον πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών στην "Αἴτηση πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - Διακήρυξη πρὸς τὶς ἀρχὲς τῆς Πολιτείας - Ἔκκληση πρὸς κάθε Ἕλληνα Ὀρθόδοξο καὶ κάθε ἐλεύθερα σκεπτόμενο ἄνθρωπο", να μην θεωρούν ως γνήσιο οποιοδήποτε κείμενο , φωτογραφία ή Video φέρει την υπογραφή «Πρωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης» εφ΄όσον αυτό δεν έχει δημοσιευθεί στα ιστολόγια "Ορθόδοξο Παρατηρητήριο" και "Αναβάσεις" ή στην ιστοσελίδα www.orthros.org....
Δυστυχώς μερικοί προσπαθούν υπο το πρόσχημα είτε της ενημέρωσης , είτε της συνοδοιπορίας, να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πρωτοβουλία προκειμένου να προβάλλουν πολιτικές , κομματικές ή παραεκκλησιαστικές θέσεις.
Πρόσφατα γνωστή εφημερίδα των Αθηνών, αλλά και σήμερα ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 (τον οποίο σε προηγούμενη ανάρτησή μας καταγγείλλαμε για την αφαίρεση του Τιμιου Σταυρού απο απεικόνιση της Ελληνικής σημαίας), έγραψαν και μετέδωσαν ότι την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αττικής , θα γίνει αγρυπνία για τον 666!
Προφανώς είδαν την πρόσκληση της "Πρωτοβουλίας Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης" (εδώ ) και έβγαλαν τα δικά τους συμπεράσματα με σκοπό να προκαλέσουν λανιθασμένες εντυπώσεις.
Η δική μας πρόσκληση ανέφερε επί λέξει:

Ανακοινώνουμε στους φίλους της "Πρωτοβουλίας Αντιρρησιών ορθόδοξης συνείδησης" και σε ολους τους ορθοδόξους χριστιανούς ότι την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου καί ώρα 8.30 μ.μ. θά τελεσθεί ΑΓΡΥΠΝΙΑ επί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στόν Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αττικής για να παρακαλέσουμε τόν Θεό να μας ενδυναμώσει, να βοηθήσει τον καθένα μας, αλλά καί όλη την πατρίδα μας αυτές τις δύσκολες μέρες και νά φωτίσει τούς Ιεράρχες μας ώστε νά λάβουν μια ορθή απόφαση σχετικά με τη σχεδιαζόμενη "Κάρτα του Πολίτη".

Που είδαν οι κύριοι δημοιογράφοι ότι "γίνεται αγρυπνία για τον 666";
Η αλήθεια είναι ότι μάθαμε πως είχε ήδη προγραμματισθεί αγρυπνία στον Ι.Ν Αγίας Παρασκευής Αττικής και αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτήν ως μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας καλώντας απλώς και τους φίλους μας σε μία κατανυκτική συμπροσευχή με αιτήματα αγνά εκκλησιαστικά και καθόλου παρεξηγήσιμα.
Τί σκοπούς εξυπηρετούν λοιπόν ,όλοι όσοι ευθέως ή "πλαγίως" δημιουργούν την απολύτως λανθασμένη εντύπωση ότι η "Πρωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης" είναι ένα αντισυνοδικό άρα και αντιεκκλησιαστικό "κίνημα" με ενδεχόμενες πολιτικές προεκτάσεις;
Επειδή η πρωτοβουλία μας με την βοήθεια του Θεού έχει μέχρι στιγμής συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και τις υπογραφές δεκάδων χιλιάδων επώνυμων Ελλήνων ,είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε για άλλη μια φορά τα εξής:
α) Είμαστε όπως λέει και ο τίτλος "Αντιρρησίες ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ", πράγμα που δεν μας αφαιρεί φυσικά το δικαίωμα να έχουμε ο κάθε ένας τις προσωπικές του εκτιμήσεις και αντιρρήσεις σε κοινωνικά,πολιτικά κλπ θέματα, ωστόσο η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά την Ορθόδοξη συνείδηση του Έλληνα πολίτη όπως αυτή ζεί και αναπτύσεται εντός της Εκκλησίας με σεβασμό και υπακοή στο συνοδικό της σύστημα ,στους Ιερούς κανόνες, στην Ιερά Παράδοση και αφαλώς απόλυτη προσήλωση στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό που είναι και η Κεφαλή της.
β)Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με κόμματα, οργανώσεις ,σωματεία ή οποιονδήποτε άλλον πολιτικό, κομματικό , φιλανθρωπικό ή παραεκκλησιστικό φορέα.
γ)Θεωρούμε απαράδεκτη και εκ του πονηρού κινούμενη, οποιαδήποτε κίνηση ή κινητοποίηση έχει ως σκοπό να προκαλέσει αναταραχή και διχασμό στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας.
δ)Η "Πρωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης" δεν δημιουργήθηκε για να αποτελέσει έναν ακόμα "παραεκκλησιαστικό φορέα" που θα είναι το "αγκάθι" στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας, ή στο συνοδικό της σύστημα όπως αυτό εκφράζεται δια του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ Ιερωνύμου ,της Ιεραρχίας και όλου του κλήρου και του λαού, αλλά δια να βοηθήσει την Εκκλησία συλλέγοντας τίς Ορθόδοξες αντιρρήσεις του Ελληνικού λαού στο μείζον ζήτημα της "Κάρτας του Πολίτη".Συνεπώς ο ρόλος μας και ο χρόνος της παρουσίας μας έχει καθοριοσθεί με αυστηρότητα , σαφήνεια και έχει προφανώς ημερομηνία λήξης.
ε)Δεν εκχωρούμε σε κανέναν το δικαίωμα να μιλά εκ μέρους μας ή να αναφέρεται σε εμάς με ανακρίβεις ή περίεργες έως και ύποπτες "προσθήκες" σε οσα έχουμε εκφράσει δημοσίως.
στ) Πιστεύουμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν θα μας αφήσει αβοήθητους και δια των Αποστολικών διαδόχων Του θα μας καθοδηγήσει και θα μας στηρίξει ώστε να μήν βρεθούμε πρό του κινδύνου να απωλέσουμε την ψυχή μας .

*Παρα- εκκλησιαστικός = παρα +εκκλησία
Χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο για να ορίσουμε εκείνες τις οργανώσεις ή ομάδες που ενώ δηλώνουν Χριστιανικές εν τούτοις κινούνται εκτός του σώματος της Εκκλησίας της οποίας Κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός,πράγμα που νομοτελειακά τις οδηγεί σε μία "θεληματικού" τύπου "θεολογία" που φυσικά ούτε σώζει ούτε ευλογείται με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Φυσικά δεν εννοούμε όσους κινούνται "εις τόπον και τύπον Χριστού" σύμφωνα με το Άγιο Θέλημά Του και τις ασφαλείς και θεόπνευστες οδηγίες και κανόνες των Αγίων Του.

᾿Ανοίγει ὁ φάκελος τῶν αἰωνίων φοιτητῶνΑιχμές από Α. Διαμαντοπούλου για τη στάση των καθηγητών που αντιδρούν στις αλλαγές στην Παιδεία

Της Χαράς Καλημέρη

Το φάκελο των «αιώνιων» φοιτητών ανοίγει τώρα ο υφυπουργός Παιδείας Ιωάννης Πανάρετος, ζητώντας από όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να αποστείλουν άμεσα στοιχεία για τον αριθμό των πτυχιούχων τους την τελευταία 10ετία, αλλά και το μέσο χρόνο απόκτησης των πτυχίων. Η κίνηση αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει νέα ένταση στα πανεπιστήμια όπου έχει αρχίσει ήδη να διαμορφώνεται κλίμα αντίδρασης κατά των προτάσεων του υπουργείου Παιδείας για τη μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τους καθηγητές να προχωρούν σε κινητοποιήσεις (χθες απεργούσαν οι σύλλογοι ΔΕΠ του ΕΜΠ, του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) και τους φοιτητές σε καταλήψεις. Τη στάση των καθηγητών στηλίτευσε χθες η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, ζητώντας διάλογο με ανοιχτά πανεπιστήμια.
ΣτοιχείαΕιδικότερα, αφού ζήτησε στοιχεία για περιπτώσεις οικογενειοκρατίας στα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ αλλά και τους ερευνητικούς φορείς την τελευταία 15ετία, ο κ. Πανάρετος βάζει τώρα στο «στόχαστρο» τους αιώνιους φοιτητές, αλλά και την αποδοτικότητα των πανεπιστημίων αφού πλέον η χρηματοδότησή τους θα εξαρτάται και από τον αριθμό των φοιτητών που εισάγονται και αποφοιτούν. Με νέο έγγραφο που έστειλε προς τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, τους ζητά να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου τα εξής στοιχεία:
  • Τον αριθμό των πτυχιούχων ανά τμήμα του ιδρύματος και ανά έτος, για τα έτη από το 2000 μέχρι σήμερα.
  • Τον μέσο χρόνο απόκτησης των πτυχίων των πτυχιούχων αυτών ανά έτος απόκτησης του πτυχίου.
Μάλιστα, προς διευκόλυνση των ιδρυμάτων, ο υφυπουργός Παιδείας τους απέστειλε και πίνακα - υπόδειγμα προς συμπλήρωση...
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής, στα ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι εγγεγραμμένοι περίπου 596.000 φοιτητές εκ των οποίων περίπου οι 300.000, δηλαδή οι μισοί, είτε καθυστερούν να πάρουν το πτυχίο τους είτε έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους. Μόνο στα ΑΕΙ, τις σπουδές τους καθυστερούν ή έχουν εγκαταλείψει 157.810 φοιτητές (42,7%), με τους περισσότερους να συγκεντρώνονται στα Νομικά, Οικονομικά, αλλά και Φυσικομαθηματικά τμήματα στα οποία εισάγονται αριστούχοι. Στη Νομική Αθήνας, 7 στους 10, και συγκεκριμένα 10.118 είναι «αιώνιοι» φοιτητές.
Την ίδια ώρα, από τους δέκα εγγεγραμμένους φοιτητές των ΑΕΙ, μόνο ο ένας καταφέρνει να πάρει το πολυπόθητο πτυχίο. Στο σύνολο των 369.219 φοιτητών αντιστοιχούν μόλις 36.469 πτυχιούχοι. Πρόκειται για ποσοστό 9,8%, που κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
«Αιχμές»«Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν ανακοινώσεις πανεπιστημιακών σχολών, των οποίων οι σύλλογοι διδασκόντων πήραν απόφαση να απεργήσουν και να μην κάνουν μάθημα οι φοιτητές. Δηλαδή να τιμωρηθούν ποιοι; Και για ποιο λόγο; Γιατί θα αρχίσει ο διάλογος για ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει κατατεθεί και γιατί απλά υπάρχει, αυτή τη στιγμή, ένα σχέδιο διαβούλευσης, για το οποίο καθένας μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του;» ανέφερε χθες η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, σχολιάζοντας τις αποφάσεις συλλόγων πανεπιστημιακών να απέχουν από τα μαθήματά τους. Και πρόσθεσε: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις, τις οποίες και περιμένουμε, αλλά θεωρώ ότι για όλους μας προτεραιότητα είναι η λειτουργία των πανεπιστημίων».
Σημειώνεται ότι η μία μετά την άλλη οι σύγκλητοι των ιδρυμάτων αποφασίζουν να απορρίψουν το κείμενο που έδωσε προς διαβούλευση το υπουργείο Παιδείας για τις αλλαγές στα ΑΕΙ.

Πηγή:http://www.imerisia.gr

Γέροντος Παΐσίου ῾Αγιορείτου: «Τί λεβεντιά εἶχαν οἱ Άγιοι »

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  Τό μαρτύριο για τον πιστό είναι πανηγύρι

«Τί λεβεντιά είχαν οί Άγιοι »

- Γέροντα, σκέφτομαι ότι, αν έβλεπα τόν τροχό της Αγίας Αικατερίνης, θα πέθαινα από τόν φόβο μου! - Άμα πέθαινες, πρίν σε ανεβάσουν στον τροχό, καλά θά ήταν θά ήταν ευλογία άπό τόν Θεό.
Άλλα άν τυχόν ανέβαινες εκεί καί δυσκολευόσουν, εκείνο θά ήταν το βάσανο. Οί Μάρτυρες είχαν καλή διάθεση, βοηθούσε καί ό Χριστός καί άντεχαν στους πόνους.
Τί αγάπη είχαν οί άγιοι Μάρτυρες γιά τόν Χριστό, τί λεβεντιά!
Ή Αγία Σολομονή μέ τά επτά παιδιά της[1], ενας-ενας, μαρτύρησαν όλοι. Ό Άγιος Λογγΐνος[2] έκανε τραπέζι σ' αυτούς πού πήγαν νά τόν συλλάβουν καί τους φιλοξένησε.
Εκείνοι βιάζονταν νά τους δείξη ποιος είναι ό Λογγϊνος, γιά νά τόν αποκεφαλίσουν καί εκείνος τους έλεγε: «Θά σας τόν δείξω!». Όταν τους είπε ότι είναι ό ίδιος, εκείνοι δίστασαν, άλλα ό Άγιος Λογγϊνος τους παρακάλεσε νά εκτελέσουν την εντολή πού είχαν, καί έτσι τόν αποκεφάλισαν.
Καί ό Άγιος Γεδεών ό Καρακαλληνός[3] τί καρτερία είχε! «Πάρτε το χέρι, είπε στους δήμιους, πάρτε καί το πόδι, πάρτε καί τήν μύτη. Γιά νά μην τά πολυλογώ, πάρτε τα όλα!». Φοβερό!
Άλλα, γιά νά φθάση ό άνθρωπος σ' αυτό το σημείο, πρέπει νά μην άγαπάη τόν εαυτό του και νά άγαπάη
τόν Θεό. Ή μητέρα μπαίνει μέσα στην φωτιά, γιά νά σώση το παιδί της. Επειδή ή αγάπη της είναι ισχυρότερη από το κάψιμο της φωτιάς, δεν καταλαβαίνει πόνο.
Ή αγάπη γιά το παιδί της σκεπάζει τόν πόνο. Πόσο μάλλον ή αγάπη γιά τόν Χριστό!
Γιά τόν Άγιο πού προχωρεί στο μαρτύριο, ή αγάπη του γιά τόν Χριστό είναι ανώτερη άπό τόν πόνο, γι' αυτό και τόν εξουδετερώνει. Το μαχαίρι του δημίου το ένιωθαν οι Μάρτυρες γλυκύτερο και άπό τό δοξάρι τοϋ βιολιού.
Όταν φούντωση ή αγάπη γιά τόν Χριστό, τότε τό μαρτύριο είναι πανηγύρι· ή φωτιά ανακουφίζει καλύτερα άπό λουτρό, γιατί τό κάψιμο χάνεται άπό τό κάψιμο της θείας αγάπης. Τό γδάρσιμο είναι χαΐδεμα.
Ό θείος έρωτας παίρνει τήν καρδιά, παίρνει και τό μυαλό, καί τρελλαίνεται ό άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει ούτε πόνο ούτε τίποτε, γιατί ο νους του είναι στον Χριστό καί πλημμυρίζει ή καρδιά του άπό χαρά.
Πόσοι Άγιοι πήγαιναν στό μαρτύριο καί ένιωθαν τέτοια χαρά, λες καί πήγαιναν σέ πανηγύρι! Ό Άγιος Ιγνάτιος[4] έτρεχε στό μαρτύριο και φώναζε: «Αφήστε με νά μαρτυρήσω, αφήστε με νά με φάνε τά θηρία».
Τήν χαρά πού ένιωθε εκείνος δεν τήν αισθάνεται ούτε ένας νεαρός ερωτευμένος πού λέει: «Θέλω αυτήν νά παντρευτώ καί δεν υπολογίζω κανέναν, ούτε μάνα ούτε πατέρα». Άπό τήν τρέλλα τοϋ ερωτευμένου μεγαλύτερη ήταν ή «τρέλλα» τοϋ Αγίου Ιγνατίου.
Όλοι οι Άγιοι αγωνίσθηκαν γιά τήν αγάπη τοϋ Χριστού. Οι άγιοι Μάρτυρες έχυσαν τό αίμα τους, οι Όσιοι Πατέρες έχυσαν ιδρώτες καί δάκρυα, έκαναν πνευματικά πειράματα στον εαυτό τους, σάν καλοί βοτανολόγοι, ταλαιπωρήθηκαν οι ίδιοι άπό αγάπη προς τόν Θεό καί προς τήν εικόνα τοϋ Θεοΰ, τόν άνθρωπο, γιά νά μας αφήσουν τις πνευματικές τους συνταγές.
Έτσι προλαβαίνουμε το κακό ή θεραπεύουμε μια πνευματική αρρώστια μας καί αποκτάμε υγεία καί, εάν φιλοτιμηθούμε να τους μιμηθούμε στους αγώνες, μπορούμε ακόμη καί να αγιάσουμε.
Δεν συγκρίνονται, φυσικά, όλοι οι αγώνες τών Όσίων, οι νηστείες, οι αγρυπνίες κ.λπ., ούτε καί τα βασανιστήρια όλων τών αγίων Μαρτύρων μέ το Πάθος τού Κυρίου μας, διότι όλους τους βοηθούσε ό Χριστός θεϊκά, καί γλυκαίνονταν οι πόνοι τους από τήν μεγάλη Του αγάπη.
Στον εαυτό Του όμως ό Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου τήν θεϊκή Του δύναμη καί υπέφερε τον πολύ πόνο στο ευαίσθητο Σώμα Του από τήν πολλή αγάπη προς το πλάσμα Του.
Αυτήν τήν αγάπη τού Χριστού προς τον άνθρωπο εάν αισθανθή κανείς, τότε μόνο θά είναι καί εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος.
Αλλιώς θά είναι πιο αναίσθητος καί από τά δημιουργήματα τού Θεού, αφού ό ήλιος αισθάνθηκε το Πάθος τού Κυρίου καί σκοτείνιασε, γιατί δέν άντεχε νά το βλέπη. Ή γη, καί αυτή τρόμαξε, όταν το είδε.
Οι πέτρες, καί αυτές κομματιάσθηκαν. Οι τάφοι, καί αυτοί σείσθηκαν τόσο δυνατά, πού ξύπνησαν πολλούς κεκοιμημένους από χρόνια καί τους έβγαλαν έξω νά διαμαρτυρηθούν γιά τήν αχάριστη αυτή συμπεριφορά τών ανθρώπων προς τον Ευεργέτη καί Λυτρωτή τους Θεό.

1. Ή μνήμη τους εορτάζεται τήν 1η Αύγουστου.
2. Ή μνήμη του εορτάζεται στις 16 Όκτωβρίου.
3. Ή μνήμη του εορτάζεται στις 30 Δεκεμβρίου.
4. Ή μνήμη του εορτάζεται στις 20 Δεκεμβρίου.

Απόσπασμα από τις σελίδες  237 -239 του βιβλίου:

            ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
                              ΛΟΓΟΙ  Β΄      
                ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
                  ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
       «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
                ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
 
Πηγή: http://anavaseis.blogspot.com

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ἤ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ- Παῦλος Νιρβάνας

Nous excitons la curiosite du publicΣτὸ παρακάτω περιστατικὸ ποὺ ἀφηγεῖται ὁ Παῦλος Νιρβάνας ὅταν τράβηξε τὴν γνωστὴ φωτογραφία στὸν κυρ Ἀλέξανδρο, μποροῦμε νὰ διαγνώσουμε τὴν σεμνότητα τοῦ μεγάλου λογοτέχνη.
Σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου πλῆθος ἀσήμαντων «καλλιτεχνῶν» καὶ διανοουμένων περιφέρονται ἀπὸ κανάλι σὲ κανάλι καὶ ἀγωνιοῦν γιὰ μιὰ φωτογράφηση καὶ μιὰ συνεντευξούλα σὲ κάποιο περιοδικό, τὸ ἦθος τοῦ Παπαδιαμάντη μοιάζει ἐξωπραγματικό.


Ὁ καημένος ὁ Ἀλέξανδρος! Καινούργιες ἀνησυχίες θὰ εἶχε πάλι ἡ ἀσκητικὴ τοῦ ψυχὴ μὲ τὴ συρροὴ τόσων ξένων καὶ δικῶν μας μουσαφιρέων στὸ ταπεινὸ τοῦ σπιτάκι τοῦ ὡραίου νησιοῦ. Τὸν ἔτρομαζε τόσο πολὺ « ἡ περιέργεια τοῦ Κοινοῦ». Εἶχα διηγηθεῖ ἄλλοτε τὴν ἀνησυχία τοῦ αὐτή, ὅταν πῆγα, κλέφτικα, μὲ χίλιες προφάσεις, νὰ τὸν φωτογραφίσω ἀπάνω στὸ καφενεδάκι τῆς Δεξαμενής. Δὲν ὑπῆρχε ὡς τότε φωτογραφία τοῦ Παπαδιαμάντη. Καὶ συλλογιζόμουν ὅτι ἀπ' τὴ μιὰ μέρα στὴν ἄλλη μποροῦσε νὰ πεθάνει ὁ μεγάλος Σκιαθίτης, καὶ μαζί του νὰ σβύση γιὰ πάντα ἡ ὁσία μορφή του. Καὶ πότε αὐτό; Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει ἀσημότητα ποὺ νὰ μὴν ἔχει λάβει τὶς τιμὲς τοῦ φωτογραφικοῦ φακοῦ. Καὶ πὼς θὰ μποροῦσε νὰ δικαιολογηθεῖ μιὰ τέτοια παράλειψη τῆς γενεᾶς μας σ' ἐκείνους ποὺ θά’ρθουν κατόπι μας νὰ συνεχίσουν τὸ θαυμασμό μας γιὰ τὸν ἀπαράμιλλο λυρικὸ ψυχογράφο τῶν καλῶν καὶ τῶν ταπεινῶν καὶ τὸν ἀγνότατο ποιητὴ τῶν νησιώτικων γιαλῶν; Ἀλλὰ ὁ ἁγνὸς αὐτὸς χριστιανός, μὲ τὴ ψυχὴ τοῦ ἀναχωρητῆ, δὲν ἐννοοῦσε, μὲ κανένα τρόπο, νὰ ἐπιτρέψη στὸν ἑαυτὸ του μιὰ τέτοια εἰδωλολατρικὴ ματαιότητα. «Οὗ ποιήσεις σεαυτω εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα» ἦταν ἢ ἄρνησή του καὶ ἡ ἀπολογία του. Ἀποφάσισα ὅμως νὰ πάρω τὴν ἁμαρτία του στὸ λαιμό μου. Ὃ Θεὸς καὶ ἡ μακαρία ψυχὴ του ἄς μου συχωρέσουν τὸ κρίμα μου. ΄Ενας ἀπὸ τοὺς ὡραιότερους τίτλους ποὺ ἀναγνωρίζω στὴ ζωή μου, εἶναι ὅτι παρέδωκα στοὺς μεταγενέστερους τὴ μορφὴ τοῦ Παπαδιαμάντη.


Μὲ τί δόλια καὶ ἁμαρτωλὰ μέσα ἐπραγματοποίησα τὸν ἄθλο μου αὐτό, τὸ διηγήθηκα, ὅπως εἶπα, ἀλλοῦ. Ἐκεῖνο πού μου θυμίζουν ζωηρότερα τώρα οἱ εὐλαβητικὲς γιορτὲς τῆς Σκιάθου, εἶναι ἡ ἀνησυχία του τὴ στιγμὴ ποὺ τὸν ἀποτράβηξα ὡς τὴν προσήλια γωνίτσα τοῦ μικροῦ καφενείου, γιὰ νὰ ποζάρη μπροστὰ στὸν φακό μου. Νὰ «ποζάρη» εἶναι ἕνας λεκτικὸς τρόπος. Εἶχε πάρει μόνος του τὴ φυσικὴ του στάση ἀπάνω σὲ μιὰ πρόστυχη καρέκλα, μὲ τὰ χέρια σταυρωμένα στὸ στῆθος, μὲ τὸ κεφάλι σκυφτό, μὲ τὰ μάτια χαμηλωμένα, στάση βυζαντινοῦ ἁγίου, σὰν ξεσηκωμένη ἀπὸ κάποιο καπνισμένο παλιὸ τέμπλο ἐρημοκλησιοῦ τοῦ νησιοῦ του. Αὐτὴ δὲν ἦταν στάση γιὰ μιὰ πεζὴ φωτογραφία. Ἦταν μιὰ καλλιτεχνικὴ σύνθεση, καὶ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἕνα ἔργο τοῦ Πανσελήνου ἢ τοῦ Θεοτοκοπούλου. Ἀμφιβάλλω ἂν φωτογραφικὸς φακὸς ἔλαβε ποτὲ μιὰ τέτοια εὐτυχία.
Ἀλλὰ ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν βιαστικὸς νὰ τελειώνουμε. Γιατί; Μοῦ τὸ ψιθύρισε, ἁνήσυχα στὸ αὐτί, καὶ ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸν εἶχα ἀκούσει - οὔτε φαντάζομαι πὼς θὰ τὸν ἄκουσε ποτὲ κανένας ἄλλος - νὰ μιλεῖ γαλλικά:
- Nous excitons la curiosite du public.


Ἀκούσατε; Ἐρεθίζαμε τὴν περιέργειά του...κοινοῦ! Ποιοῦ κοινοῦ; Δὲν ἦταν ἐκεῖ κοντά μας παρὰ ἕνα κοιμισμένο γκαρσόνι τοῦ καφενείου, ἕνας γεροντάκος ποὺ λιαζότανε στὴν ἄλλη γωνία τοῦ μαγαζιοῦ, καὶ δυὸ λουστράκια ποὺ παίζανε παράμερα. Αὐτὸ ἦταν τὸ κοινό, ποὺ ἀνησυχοῦσε τὸν Παπαδιαμάντη ἡ «περιέργειά» του. Κι' αὐτὴ ἦταν ἢ διαπόμπευσή του, ποὺ βιαζότανε νὰ τῆς δώση ἕνα τέλος,
-Ἡ φιλία ἐνικησέ το ζορμπαλίκι... μοῦ εἶπε - ἀντιγράφω τὰ ἴδια του τὰ λόγια - στὸ τέλος τοῦ μαρτυρίου του.
Μήπως δὲν ἦταν, στ' ἀλήθεια, μιὰ πραγματικὴ θυσία ποῦ εἶχε κάνει στὴ φιλία μου; Μιὰ θυσία τῆς ἁγιότητάς του στὴν εἰδωλολατρικῆ ματαιότητα τῶν ἐγκόσμιων;


Καὶ συλλογίζομαι τώρα τὶς ἑκατοντάδες τῶν Γάλλων προσκυνητῶν τῆς ἑταιρείας Μπυντέ, καὶ τῶν δικῶν μας τοῦ «Ὁδοιπορικοῦ Συνδέσμου», ποὺ πέρασαν τὸ κατώφλι τοῦ ταπεινοῦ του ἐρημητήριου, ὅπου πλανᾶται τώρα ἡ σκιὰ τοῦ στὰ γνώριμα καὶ ἀγαπητὰ τῆς κατατόπια τῆς ζωῆς του καὶ τῆς ἐργασίας του. Συλλογίζομαι τὴν παράταξη τῶν ναυτικῶν ἀγημάτων, ποὺ παρουσίασαν ὅπλα μπροστὰ στὸ μνημεῖο του. Συλλογίζομαι τὶς στολές, τὰ ξίφη, τὶς χρυσὲς ἐπωμίδες ποὺ ἔλαμπαν κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο τοῦ νησιοῦ του, γιὰ τὴ δόξα του. Συλλογίζομαι τοὺς λόγους τῶν ἐπισήμων, τοὺς ἐθνικοὺς ὕμνους, τὰ στεφάνια τῆς δάφνης, τὶς πανηγυρικὲς κωδωνοκρουσίες, ποὺ ἔπλεξαν μὲ ἤχους καὶ χρωματα τὸ ἐγκώμιό του. Συλλογίζομαι ὅλα αὐτὸ τὸ δοξαστικὸ πανηγύρι, καὶ ἡ σκέψη μου πετάει στὸ «Κοινόν» τοῦ ἐρημικοῦ καφενείου τῆς Δεξαμενὴς - ἕνα γκαρσόνι, ἕνας γεροντάκος, δυὸ λουστράκια - ποὺ ἀνησυχοῦσε, τὴ μακρυνὴ ἐκείνη μέρα ὁ μακαρίτης μήπως «ἐρεθίση τὴν περιέργειά των». Τί ἀνησυχία θὰ εἶχε νοιώσει τώρα, στὰ βάθη τοῦ ταπεινοῦ τάφου ὅπου «ἀναπαύεται ἐν Χριστῶ» ὁ χριστιανὸς ποιητὴς τῶν ταπεινῶν, ἀπὸ τὸ δοξαστικὸ αὐτὸ θόρυβο; Καὶ πόσο θὰ βιαζότανε πάλι νὰ τελείωση; Ἄν σάλεψαν, ἀπὸ μυστικὲς αὖρες, αὐτὴ τὴ στιγμή, τὰ κυπαρίσσια τοῦ τάφου του, ἕνας στεναγμὸς θὰ βγῆκε ἀπὸ τὸ θρόϊσμά τους. Ἕνας ἦχος, ποὺ θὰ ξαναψιθύριζε τὰ παλιὰ τοῦ ἐκεῖνα ἁνήσυχα καὶ τόσο συμπαθητικὰ λόγια, σὲ μία γλώσσα ποὺ τὴν ἐννοοῦσαν τώρα, γιατί ἦταν δική τους, οἱ εὐλαβητικοὶ προσκυνητές του τῆς γαλλικῆς γῆς:
— Nous excitons la curiosite du public.
(Παῦλος Νιρβάνας, Νέα Ἑστία 1933, τεύχ. 163)

Πηγή:http://wwwtaxiarhes.blogspot.com