"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Περί τῆς ἀήθους συκοφαντικῆς ἐπιθέσεως πού κυκλοφορεῖ σέ μπλόγκ ἐναντίον τοῦ πατρός Σαράντου Σαράντη


Συντάκτης:᾿Οδυσσεύς τοῦ Klision (εἰκόνα: ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσιν)

᾿Επειδή πληροφορήθηκα μέσω τοῦ διαδικτύου ὅτι κυκλοφορεῖ μιά ἀήθης ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ πατρός Σαράντου Σαράντη (Βλέπε ᾿Ορθόδοξο Παρατηρητήριο), θά ἤθελα νά καταθέσω τήν προσωπική μου μαρτυρία. Καταρχήν ὅταν κάποιο πρόσωπο δέν μποροῦμε νά τό θίξουμε στίς θέσεις πού διατυπώνει-οἱ ὁποῖες προφανῶς δέν συμπίπτουν μέ τίς δικές μας- τότε καταφεύγουμε σέ κατηγορίες-συνθήματα, τά ὁποῖα εἶναι χτυπήματα κάτω ἀπό τή μέση, συνήθως ἀπό ἀνθρώπους ἀνίκανους νά ὀρθώσουν λόγο ἀληθείας. ᾿Ασφαλῶς, ὁ σεβαστός π. Σαράντης δέν ἔχει ἀνάγκη ὑποστηρικτῶν καί κάτι τέτοια φληναφήματα τά ἀντιπαρέρχεται μέ χριστιανική ἀνοχή καί ἀνεξικακία. Εἶμαι σίγουρος, πώς προσεύχεται ταπεινά στόν Κύριο γιά τούς συκοφάντες του καί γιά τίς εἰς βάρος του ἄδικες κρίσεις, ὅπως ἔχει διδαχθεῖ ἀπό τόν μακαριστό Γέροντά του π. Γεώργιο Πικριδᾶ. ᾿Ακόμα καί οἱ πέτρες τοῦ ᾿Αμαρουσίου μποροῦν νά βεβαιώσουν γιά τό ἦθος καί τήν ἐν Χριστῷ βιωτή τοῦ π. Σαράντου. Αὐτά τά λίγα, γιά νά μήν προσκρούσουμε στήν ταπεινοφροσύνη τοῦ ἀνδρός, ἀλλά ἡ ἀλήθεια πρέπει νά λέγεται!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου