"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Γέροντας ᾿Ιάκωβος Τσαλίκης (μαγνητοσκόπιο)-ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς του

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου