"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Γυάλινος κόσμος....(Στέλιος Καζαντζίδης)

᾿Οδυσσεύς τοῦ klision:῞Ενα τραγούδι πάντα ἐπίκαιρο ἀπό τόν ἀλησμόνητο Στέλιο Καζαντζίδη. ᾿Αλήθεια, πόσοι δέν θά θέλαμε νά σπάζει αὐτός ὁ κόσμος τῆς ψευτιᾶς καί τῆς ὑποκρισίας πού ζοῦμε, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας, τοῦ συμφέροντος καί τῆς ἁμαρτίας καί νά ἔρθει ὁ καινούργιος κόσμος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅπου οὐκ ἔστι πόνος, λύπη ἤ στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου