"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Κείμενα Μεγάλης ῾Εβδομάδος (διαβάζει ἡ ἀείμνηστος ῞Ελλη Λαμπέτη μέ παράλληλη ἀπόδοση στή νοηματική γλῶσσα τῶν κωφῶν, ψηφιοσκόπιο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου