"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

᾿Αρχ. Σαράντη Σαράντου (ὁμιλία γιά τούς ἱερούς κανόνες, ᾿Αμαρούσιον, ῾Ιερός Ναός ῾Αγίου Κοσμᾶ, 1-11-2009, ψηφιοσκόπιο)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου