"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

῾Ημεριδα μέ θέμα:"Γλῶσσα καί λατρεία-νοησιαρχία ἤ μέθεξις;" (17-04-2010)Οἱ ἱερεῖς καί τό ᾿Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον
τοῦ ῾Ιερού Ναοῦ ῾Αγ. Παρασκευῆς ᾿Αττικῆς
σᾶς προσκαλοῦν στήν ἡμερίδα μέ θέμα:
"Γλῶσσα καὶ Λατρεία -νοησιαρχία ἤ μέθεξις;"
ἡ ὁποία θά λάβει χώρα στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων
τοῦ ξενοδοχείου ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ,
Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθῆναι,
τό Σάββατο 17 ᾿Απριλίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 9:30 π.μ.Πατῆστε στήν παρακάτω διεύθυνση γιά νά δεῖτε ἀναλυτικά  τό πρόγραμμα.

 http://www.alopsis.gr/alopsis/glossa.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου