"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010

᾿Αφιερώνεται στούς ὑπέρμαχους τῆς λειτουργικῆς ἀναγέννησης. ᾿Εκεῖ θά φτάσουμε, σίγουρα, ἄν ἐπιτρέψουμε τήν ἀποδόμηση τῆς λατρείας μας,  πού ἐπιχειρεῖται ἀπό ὁρισμένους. Οἱ ᾿Εκκλησίες μας θά ἀδειάσουν, γιατί ἐμεῖς θά ἔχουμε γίνει "κόσμος", συσχηματιζόμενοι τῷ αἰῶνι τούτῳ. ῾Ο Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ καί νά μᾶς συνετίσει. Πατῆστε παρακάτω καί δεῖτε τά χάλια τῶν ἑτεροδόξων ἀδελφῶν μας. Τό μόνο πού ἔχουμε νά ποῦμε ἐμεῖς εἶναι μόνο μιά λέξη: ΚΑΤΑΝΤΙΑ!


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΣΧΗΜΙΕΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ. ΒΡΕ ΟΥΣΤ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου