"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

᾿Ανακαλεί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν εὐλογία πού εἶχε δώσει σέ πεντηκοστιανό συγγραφέα


 
Ανακαλεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο την ευλογία που είχε δώσει σε συγγραφέα,  από τη στιγμή που διαπίστωσε ότι κινείται στο χώρο του Πεντηκοστιανισμού

 
           Ανακοινωθέν περί ανακλήσεως του Πατριαρχικού Γράμματος, του δημοσιευθέντος εις το υπό τίτλον έργον «Οι Αποστολικοί Πατέρες. Πλήρης Οδηγός Μελέτης» του κ. Χρήστου Χαλκιά (04. 02. 2008).
Ανακαλεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο την ευλογία που είχε δώσει σε συγγραφέα, από τη στιγμή που διαπίστωσε ότι κινείται στο χώρο του Πεντηκοστιανισμού.
 Ο συγγραφεύς και εκδότης κ. Χρήστος Χαλκιάς κατά το παρελθόν έτος 2007 εζήτησε την ευλογίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου δια την έκδοσιν έργου υπό τον τίτλον «Οι Αποστολικοί Πατέρες. Πλήρης Οδηγός Μελέτης», η οποία ευλογία εδόθη δια Πατριαρχικού Γράμματος την 30ήν Ιουλίου 2007.
Επειδή όμως εκ των υστέρων διεπιστώθη ότι ο κ. Χαλκιάς κινείται εντός του χώρου του Πεντηκοστιανισμού, ο οποίος με ποικίλας υποδιαιρέσεις και ομάδας διενεργεί απαράδεκτον προσηλυτιστικήν δραστηριότητα εις βάρος των Ορθοδόξων πιστών, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον μετά λύπης ανακαλεί την ως άνω δοθείσαν ευλογίαν αυτού και απαγορεύει, καθ' ό έχει από του νόμου δικαίωμα, την εκ νέου δημοσίευσιν του αποσταλέντος προ μηνών Πατριαρχικού Γράμματος ως μη ισχύοντος πλέον.

 
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 4η Φεβρουαρίου 2008
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου


Το ερώτημα που προκύπτει είναι: Γιατί ο κ. Χαλκιάς σαν πεντηκοστιανός - και μάλιστα όπως βλέπετε και στην κάτωθι φωτογραφία αγκαλιά με ΑΝΤΙΤΡΙΑΔΙΚΟΥΣ ομοϊδεάτες του - ζήτησε ΕΥΛΟΓΙΑ από το ΟΡΘΟΔΟΞΟ Πατριαρχείο; Τα συμπεράσματα ας τα βγάλει ο αναγνώστης!
Στην ανωτέρω φωτογραφία στην δεξιά πλευρά βλέπουμε τον Πεντηκοστιανό ιστορικό και συγγραφέα κ. Χρήστο Χαλκιά. Η φωτογραφία είναι από το "Christian Conference of North Greece" (Χριστιανική Συνέλευση Βορείου Ελλάδος) το οποίο διοργάνωσε η UPCI (Διεθνής Ενωμένη Πεντηκοστιανή Εκκλησία) στην Ελλάδα, με ποιμένα τον κ. Κώστα Κόκκινο. Η Εκκλησία αυτή δεν δέχεται το Τριαδικό δόγμα. Διδάσκει ότι ο Θεός είναι Ένας. Εμφανίστηκε ως Πατέρας στην Π.Δ. και ως Υιός στην Κ.Δ..παρ' όλα αυτά δέχεται ότι ο Χριστός στην γη ήταν Θεάνθρωπος. [While fully God, Jesus was also fully man, possessing a full and true humanity. He was both God and man. Moreover, the Holy Spirit is God with us and in us. Thus God is manifested as Father in creation and as the Father of the Son, in the Son for our redemption, and as the Holy Spirit in our regeneration].
Για τον λόγω αυτόν αναφέρεται στο βιβλίο του κ. Χαλκιά "Παγκόσμια Πεντηκοστή, τμ Α' " ότι "...αυστηρά Ορθόδοξα διαχωρίζει τις δύο φύσεις .... μολονότι δέχεται τον Θεό σαν Ένα Πρόσωπο , πιστεύει στο ΤΡΙΣΥΠΌΣΤΑΤΟ της Θεότητας..." (σελ.626).

  http://orthodox-watch.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου