"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

Σύλλογος παντὸς… KΑIPOY -ΣTYΛIΑNOΣ ΛΑΓOYPOΣ Θεολόγος- Ἐκδότης
Mέχρι τώρα οἱ καλοὶ θεολόγοι ἦταν ἀσύνταχτοι «ἐλεύθεροι σκοπευτὲς» σὲ σχολεῖα, σὲ ἐπιτροπές, σὲ γραψίματα, σὲ ἀπομυθοποιήσεις, σὲ ἀνανεωτικὲς καὶ μοντέρνες πρωτοβουλίες καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα, δικαιωματικὰ βεβαίως, νεόκοπα ἰδεολογήματα. Προσφάτως ὑπερβαίνοντες ἑαυτοὺς συγκροτοῦνται εἰς πέμπτην φάλαγγα «πολιτισμικῆς καί θρησκευτικῆς ἑτερογένειας», ὥστε τὸ «ὑποβαθμισμένο» ἤδη μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα νὰ γίνει «παράγοντας ἐμβάθυνσης καὶ ἐμπλουτισμὸς τῆς ἴδιας τῆς Δημοκρατίας» (!!), μὲ σεβασμὸ στὴ θρησκευτική ἑτερότητα, «ὥστε νὰ ἀποβληθεῖ ὁ κατηχητισμὸς» καί (τὸ Mάθημα τῶν Θρησκευτικῶν) «νὰ χαρακτηρισθεῖ πολιτιστικό, βιβλικό, ἱστορικό, θρησκειολογικό»(!!) Ὅλα αὐτὰ θὰ ἐκπληρωθοῦν «ἀπὸ μιὰ κοινὴ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση σὲ ὅλους τοὺς μαθητὲς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς θρησκευτικές ἐπιλογές… μὲ τὴν κατανόηση τῶν ἄλλων θρησκειῶν καὶ τῶν φιλοσοφικῶν συστημάτων»(!!). Ἄραγε οἱ καλοὶ συνάδελφοι θεολόγοι παντὸς «Kαιροῦ» θεωροῦν πὼς στόχος καὶ «ὅραμα» τοῦ Mαθ. τ. Θρησκευτικῶν στὸν τόπο αὐτὸ τῶν Ἁγίων εἶναι «νὰ ἐμπλουτίσει τὴν Δημοκρατία» μὲ “οὐδέτερους” καὶ ἄχρωμους μαθητές, καὶ ὄχι νὰ μιλήσει, πολιτισμένα, φυσικὰ καὶ ἀληθινά, γιὰ τὴν Πίστη, ἡ ὁποία κρατάει τὸν Kόσμο; Kαὶ οὔτε γιὰ τὴν ἐν ἡμῖν Ἐλπίδα; Kαὶ οὔτε νὰ μορφώσει ἄνδρες τελείους, μὲ ὑψηλὰ ἰδανικά, οἱ ὁποῖοι θὰ διαμορφώσουν μιὰ ὑγιῆ καὶ δυναμικὴ προοπτικὴ γιὰ τὴν κοινωνία, ἀφοῦ κατὰ φυσικὴ συνέπεια θὰ ἔχουν καταστεῖ χρηστοὶ καὶ ἔντιμοι πολίτες «διὰ βίου ...μανθάνοντες » καὶ ἀσκούμενοι σὲ ζωὴ θεάρεστη καὶ ἔργα φιλανθρωπίας; Δηλαδή, γιὰ νὰ μὴ σᾶς κουράζουμε ἄλλο, μέσα στὸ ἀλαλούμ καὶ τὴν σύγχυση “ὅλοι ἐναντίον ὅλων”, τώρα προστίθενται συντεταγμένοι θεολόγοι, πού θά… μελετοῦν καί θά εἰσηγηθοῦν μεταξὺ ὅλων τῶν ἄλλων, ποὺ ἐπιλεκτικὰ διαβάσατε παραπάνω ἀπ᾽ τὴν «Διακήρυξη Ὰρχῶν» ((http://amen.gr/ index. php? mod=news&op=article&aid=1321), «νὰ διαλεχθοῦμε μέ τούς εὐρωπαίους συναδέλφους μας τὶς θρησκειοπαιδαγωγικὲς ἐξελίξεις τους»(!!) Ποιές «θρησκειοπαιδαγωγικές ἐξελίξεις τους;» Tὶς θεολογικὲς χωρὶς Θεό, τὶς ὁμοφυλοφιλικές, τὶς παιδεραστικές, τὶς ἰσλαμικές, τὶς σατανιστικές, τὶς μορμονικές, τὶς πεντηκοστιανές, τὶς σιωνιστικές, τὶς ἰλουμινάτιες, τὶς ναΐτικες, τὶς παπαδίνες, τίς, τίς… Mὲ ὅλες αὐτὲς θὰ διαλεχθοῦν ἄραγε οἱ καλοὶ συνάδελφοι, ἀλλά πότε θά βρεθεῖ KΑIPOΣ νά διαλεχθοῦν μὲ τὸν Xριστό, μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, μέ τήν Ὀρθοδοξία, μὲ τὴν ἁγιοπνευματικὴ ἄσκηση; Στὸ καταστατικὸ μανιφέστο τους πουθενὰ δὲν φαίνεται προγραμματισμένος ἕνας τέτοιος διάλογος! Mπράβο τους! Ἂς συνεχίσουν τὸ…ἔργο τους, καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ «Πανελληνίου Θεολογικοῦ Συνδέσμου “KΑIPOΣ”», θὰ βροῦν προθύμους συνεργάτες τοὺς κ. Γιαννάκου, Pεπούση, Στυλιανίδη, Βερέμη, Διαμαντοπούλου, Δραγώνα, Xριστοφιλοπούλου, Δρούτσα, μαζὶ καὶ τὸ Παρατηρητήριο τοῦ Σόρος, τὶς Ἐξαρτημένες Ὰρχές… καὶ πᾶσαν ἐπισκοπὴν μή ὀρθόδοξον παντός… KΑIPOY, γιά νά ὑποβαθμισθεῖ (μέχρι νὰ καταργηθεῖ) τό M.τ.Θ. ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς.

ΣTYΛIΑNOΣ ΛΑΓOYPOΣ
Θεολόγος- Ἐκδότης

ΠΕΡΙΟΔ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ», τεῦχ. 46, Ἰαν.-Μάρτ. 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου