"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 3 Απριλίου 2010


Τό ἰστολόγιο klision σᾶς στέλνει τίς πιό εἰλικρινεῖς εὐχές του γιά ἕνα νέο πνευματικό ξεκίνημα, γιά μιά νέα καί καρποφόρο πορεία μέσα στήν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία μας῾Ο ᾿Αναστάς Κύριος νά φέρει πραγματική ᾿Ανάσταση στίς καρδιές μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου