"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Διδαχές π. Θαδδαίου, Σέρβου γέροντα: Περί τῶν κεκοιμημένων, ".Αγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν" (video)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου