"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής. εὐχαριστίες -Κανόνες- σπουδαιότερα γιά τήν ψυχή. «Γιατί πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τό Θεό»Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής. εὐχαριστίες -Κανόνες- σπουδαιότερα γιά τήν ψυχή. «Γιατί πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τό Θεό»
«Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής»
Ἀποσπάσματα ἀπό τό ἡμερολόγιό του
π.Ιωάννου Φωτοπούλου

Γιατί πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τό Θεό


1.Διότι ἀπό τήν ἀνυπαρξία μᾶς ἔφερε στήν ὕπαρξη.
2. Διότι μᾶς τίμησε ὄχι μέ κτηνώδη, ἀλλά μέ ἀνθρώπινη ψυχή.
3. Διότι μᾶς δώρισε τό δικαίωμα νά εἴμαστε κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.
4. Διότι μᾶς λύτρωσε μέ τό ἴδιο, τό Τίμιο Αἶμα Του.
5. Διότι πολλές φορές ὀργιζόμενος μέ μᾶς δέν κρατεῖ τό θυμό Τού μέχρι τέλος.
6. Διότι παρά τά βαρειά παραπτώματα, δέ μᾶς ὁδήγησε στήν ἀπώλεια μαζί μέ τίς ἁμαρτίες μας, ἀλλά μᾶς διαφύλαξε ζῶντες.
7. Διότι μᾶς φυλάσσει ἀκέραιους καί δέν ἐπιτρέπει στό Διάβολο νά μᾶς καταπιεῖ, ὄταν ἁμαρτάνουμε.
8. Διότι μέχρι τώρα ἀναμένει τή μετάνοιά μας καί εἴμαστε ἀκόμη ζωντανοί καί ὄχι νεκροί, δηλαδή γιατί ἀκόμη τά σκουλήκια δέν τρῶνε τό σῶμα μας στόν τάφο καί διότι ἀκόμη οἱ
ψυχές μας δέν εἶναι στόν Ἅδη.
9. Διότι ὑπάρχει ἀκόμα καιρός γιά νά μετανοήσουμε.
Στ’ ἀλήθεια, πόσο ὀφείλουμε νά εὐχαριστοῦμε τό Θεό γιά ὅλα αὐτα!

Καθημερινοί κανόνες

1. Νά εἶσαι δίκαιος καί ἀμερόληπτος σέ ὅλους μέχρι καί γιά μικροπράγματα.
2. Ποτέ καί κανένα νά μήν ξεγελᾶς οὔτε κἄν γιά ἀστεῖα῍
3. Νά εἶσαι ἀνιδιοτελής ἀκόμη καί γιά μικροπράγματα.
4. Νά ψάχνεις τήν εὐκαιρία, ὅπου εἶναι δυνατό, γιά νά εἶσαι σέ κάποιον χρήσιμος.
5. Σέ ὅλα τά δυσάρεστα, νά κρίνεις αὐστηρότερα ἀπ’ ὅλους τόν ἑαυτό σου καί νά εἶσαι συγκαταβατικός μέ τούς ἄλλους.
6. Ποτέ καί μέ κανένα νά μήν ἀστειεύεσαι καί νά μήν τόν κοροϊδεύεις.
7. Ποτέ νά μή λές τίποτε καλό γιά τόν ἑαυτό σου καί νά λησμονεῖς τόν ἑαυτό σου γιά τούς ἄλλους.
8. Περισσότερο νά σιωπᾶς, παρά νά μιλᾶς, νά ἀκοῦς τούς ἄλλους καί ὅσο εἶναι δυνατόν νά ἀποφεύγεις τίς φιλονεικίες.
9. Πάντοτε νά προσπαθεῖς νά μήν εἶσαι ἀργός.
10. Νά μήν ὁργίζεσαι καί , ἄν αἰσθανθεῖς ὄτι ὁ θυμός τόσο πολύ σέ κατέλαβε, ὥστε μέ δυσκολία νά κυριαρχεῖς πάνω στόν ἑαυτό σου, τότε ἀμέσως σιώπησε καί , ἄν εἶναι δυνατόν φύγε.

Πηγή:http://anavaseis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου