"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

῞Ενας φτερωτός ἄγγελος μέ Χριστό καί ῾Ελλάδα στήν καρδιά του. Σ᾿ εὐχαριστοῦμε, παληκάρι μου!

Σχόλιο klision: Δεῖτε τό παρακάτω video καί εἶμαι σίγουρος, ἄν εἶστε ῞Ελληνες, δύσκολα θά μπορέσετε νά κρατήσετε τήν συγκίνησή σας. Τά παιδιά μας , οἱ ἀεροπόροι μας, ὑπηρετοῦν τήν πατρίδα μέ ἡρωϊσμό καί αὐταπάρνηση. Ἄς μήν τούς ἀντιμετωπίζει τό ἑλληνικό κράτος μέ φτηνές φοροεισπρακτικές πολιτικές. ῎Ας τά πάρουν ἀπό ἐκεῖ πού πρέπει νά τά πάρουν, ἀπό τούς μεγαλοκαρχαρίες πού φοροδιαφεύγουν καί μᾶς κοροϊδεύουν καί ὄχι ἀπό τά παληκάρια μας πού κάθε μέρα παίζουν κορώνα-γράμματα τή ζωή τους!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου