"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

15 ᾿Ιουνίου ἑορτάζει ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος!Σχόλιο klision: Τό ἱστολόγιό μας εὔχεται ἐκ καρδίας στόν ἑορτάζοντα ᾿Αρχιεπίσκοπο ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος κ. ῾Ιερώνυμο ἔτη πολλά καί εὐλογημένα. ῾Ο Θεός νά τοῦ δίνει δύναμη καί φώτισμό  νά ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια τό ἐμπιστευθέν αὐτῷ ποίμνιο καί νά διαφυλάξει ἐν παντί ἀμώμητον τήν ὀρθόδοξη πίστη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου