"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

᾿Αλλάζουν ὅλα στή μισθοδοσία 700.000 δημοσίων ὑπαλλήλων

Kάθε υπάλληλος θα πάρει έναν μοναδικό Ενιαίο Κωδικό Μισθοδοσίας Δημοσίου (ΕΚΜΔΗ).ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ των δημοσίων υπαλλήλων τον Ιούλιο και στη δημιουργία μιας Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) από την οποία θα αρχίσουν να πληρώνονται από τον Σεπτέμβριο προχωρεί η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας ένα ακόμη από τα μέτρα του μνημονίου που έχει συμφωνήσει με την τρόικα...


Η απογραφή θα απαντήσει, επιτέλους, με αξιοπιστία στο ερώτημα πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και η Ενιαία Αρχή Πληρωμής στο ερώτημα πόσο πληρώνονται, αφού εκεί θα συγκεντρώνονται οι κάθε είδους αμοιβές τους. Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση θα μπορέσει να προχωρήσει από τον επόμενο χρόνο και στη δημιουργία του ενιαίου μισθολογίου, όπως έχει επίσης δεσμευθεί μέσω του μνημονίου.

Τα μέτρα αφορούν όχι μόνο την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, στην κεντρική κυβέρνηση απασχολούνται 511.913 υπάλληλοι και στα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ περίπου 220.000 υπάλληλοι.

Η απόφαση
Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση για το θέμα, που υπέγραψαν χθες οι υπουργοί Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης και Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, ορίζει τα εξής:

Η απογραφή θα γίνει μεταξύ 16 και 23 Ιουλίου (και μεταξύ 1 και 9 Ιουλίου για τους υπόχρεους της Γ. Γ. Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του υπουργείου Οικονομικών).

Ολοι οι υπόχρεοι θα συμπληρώσουν μία ηλεκτρονική σελίδα απογραφής που θα περιέχει τα προσωπικά στοιχεία τους, στοιχεία της υπηρεσιακής τους κατάστασης και τίτλους σπουδών.

Τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και θα διασταυρωθούν με τους ασφαλιστικούς φορείς, για λόγους αξιοπιστίας και ταυτοποίησης, όπως αναφέρεται. Στη συνέχεια κάθε υπάλληλος θα πάρει έναν μοναδικό Ενιαίο Κωδικό Μισθοδοσίας Δημοσίου (ΕΚΜΔΗ).

Οποιος δεν απογραφεί ή δώσει λάθος στοιχεία που δεν διασταυρώνονται θα πάψει να πληρώνεται μέχρι να απογραφεί ή να διορθωθούν τα στοιχεία του.

Οι πληρωμές θα γίνονται από την ΕΑΠ, η οποία θα λειτουργεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Ώς τις 31 Αυγούστου όλοι οι φορείς των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό είναι υποχρεωμένοι να εντάξουν στην ΕΑΠ τις πάσης φύσεως αμοιβές που καταβάλλουν. Για τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ η σχετική προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

tanes

Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου