"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Μικρή ἀπάντηση στόν ἀγνωστο ἀναγνώστη "Γ" τοῦ ᾿Ορθοδόξου Παρατηρητηρίου

Κάποιος ἀναγνώστης τοῦ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ μᾶς κάνει τήν τιμή νά ἀναφερθεῖ τόσο στό ἱστολόγιό μας, ὅσο καί στόν διαχειριστή του, τόν ὁποῖο μάλιστα χαρακτηρίζει ὡς "ἱερέα μέ ἐκκοσμικευμένες καί φιλοαναρχικές ἀπόψεις". Καταρχήν,  ἀπό πουθενά δέν προκύπτει ὅτι εἶμαι ἱερέας. ᾿Αγαπῶ τούς ἱερεῖς μας καί συμπαρατάσσομαι, ὅσο μπορῶ,  στόν ἀγώνα τους. Τώρα, ἄν ὁ ἄγνωστος ἀναγνώστης τοῦ Παρατηρητηρίου θέλει νά μέ "χειροτονήσει", εἶναι κάτι πού δέν εἶναι στίς ἐπιδιώξεις μου. Προφανῶς ὁ κ. "Γ" διαθέτει ἀρκετή φαντασία. ῎Επειτα αὐτά τά περί  "ἱερέως μέ ἐκκοσμικευμένες καί φιλοαναρχικές ἀπόψεις" μέ ἐκπλήσσουν καί μέ προβληματίζουν, τά ἀντιπαρέρχομαι ὅμως, γιατί σκέφτομαι ὅτι καί γιά τόν Χριστό μας εἶχαν πεῖ ὅτι "ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλει τά δαιμόνια". Χωρίς τά παραπάνω νά σημαίνουν ὅτι ἐγώ τολμῶ νά συγκριθῶ μέ τόν Χριστό.
᾿Επίσης, ἄν στό παρελθόν, ἀναδημοσίευσα ἕνα διήγημα τοῦ Καζαντζάκη γιά τίς ἐντυπώσεις του μέ ἕναν ἁγιορείτη μοναχό, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἀσπάζομαι τίς διάσπαρτες στά ἔργα του "βλασφημίες", ἀλλά περισότερο γιά νά δείξω πῶς ἕνας ἄθεος λογοτέχνης ἀντιμετωπίζει ἕναν ἅγιο ἁγιορείτη μοναχό. ῎Αν ὁ ἄγνωστος κ. "Χ" δέν ἀντιλαμβάνεται τή διαφορά, αὐτό δείχνει πολλή ρηχή ἀντιμετώπιση τῶν πραγμάτων καί "στενότητα νοός". ῾Ο Μέγας Βασίλειος μᾶς λέγει ὅτι πρέπει σάν τίς μέλισσες νά συλλέγουμε τά καλύτερα ἄνθη. Τό ἴδιο κάνουμε καί μέ τά διάφορα ἱστολόγια πού ἐπισκεπτόμαστε. ῎Αν τώρα, παρ᾿ ἐλπίδα χρησιμοποιήσαμε ὡς ἀνάρτηση κάποιο ἄρθρο ἀπό κάποιο ἱστολόγιο τοῦ ὁποίου ἴσως ἀγνοοῦσαμε τό γενικότερο προφίλ, αὐτό εἶναι κάτι που δέν μποροῦμε νά τό ἀποφύγουμε. ῎Εξ ἄλλου, δέν εἶναι δυνατόν χρονικά νά διαβάζουμε ὅλες τίς ἀναρτήσεις ὅλων τῶν ἱστολογίων. Τώρα ἄν κάποιο μπλόγκ εἶναι "αἰσχρό καί τρισάθλιο", ὅπως γράφει, "σάν αὐτό τῆς ᾿Ιδιωτικής ῾Οδοῦ,  γιά τήν ὁποία κάποιοι λένε μάλιστα ὅτι προβάλλει και τήν ὁμοφυλοφιλια", ὅπως πάλι γράφει ὁ ἴδιος κι ἀπό τό ὁποῖο ἴσως νά πήραμε κάποιο θέμα, ἀσφαλῶς δέν ἔγινε ἐσκεμμένα καί μέ τίς διαστάσεις πού δίνει ὁ ἄγνωστος "Γ". ᾿Από τή θέση αὐτή καταδικάζουμε ἀπερίφραστα τό βδελυκτό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί προσευχόμαστε οἱ ἀδελφοί μας αὐτοί νά ἔλθουν σέ πραγματική μετάνοια.


῎Ισως θά ἦταν περιττή ἡ μικρή αὐτή ἀπάντησή μας, ἀλλά τό κάναμε γιά νά ἀναπαύσουμε τό λογισμό τοῦ ἀδελφοῦ μας "Γ".
᾿Από τή θέση αὐτή θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τούς ἀγαπητούς μας ἀναγνῶστες, πού μᾶς τιμοῦν μέ τίς ἐπισκέψεις τους. Τώρα, ἄν οἱ ἀπόψεις μας εἶναι "ἐκκοσμικευμένες καί φιλοαναρχικές",  θά τό κρίνουν αὐτοί. Καί νομίζω ὅτι αὐτοί, σέ τελική ἀνάλυση εἶναι καί οἱ τελικοί μας κριτές.
 Μέ τήν ὀφειλομένη ἐν Χριστῷ ἀγάπη,
᾿Οδυσσεύς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου