"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες κατά τά εὐρωπαϊκά πρότυπα...

᾿Αρχῆς γενομένης ἀπό τήν ἑλληνική ἀστυνομία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου