"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Δέν εἶναι εὔκολο νά εἶσαι χριστιανός (VIDEO)

Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ εἶσαι χριστιανός , Τιπότα δὲ θὰ σὲ φέρει κοντά στὸ Θεό ἐκτός ἀπό τὴν προσευχή! .
Ένα μικρό οδοιπορικό στην Όρθοδοξη Ρουμανία και πως βιώνουν την πίστη άνθρωποι απλοί.Οι συνεντεύξεις των μοναχών είναι από τους:
Γέροντας IIie Cleopa (1912 - †1998)
π. Ioanichie Bălan ( 1930 - †2007)
Ερημίτης Όρος Tarcău Μολδαβία
Χωρίς την καθαρότητα, κανείς δεν μπορεί να φτάσει την αγιότητα!
Τιπότα δε θα σε φέρει κοντά στο Θεό εκτός από την προσευχή!
Πηγή:http://www.agiazoni.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου