"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Κάτι δείχνει νά ἔρχεται

Σχόλιον Ἐριβρεμέτη τοῦ Klision: Μιά ἄλλη προσέγγιση τῆς πραγματικότητας καί μιά διαφορετική «ἀνάλυση» ἀπό κείνη πού σερβίρουν καθημερινά τά «βλακόκουτα»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου