"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Δέν μπορεῖ ἕνας πνευματικός νά λύσει τόν κανόνα πού ἔβαλε ἕνας ἄλλος πνευματικός -Γέροντας ᾿Ιάκωβος Τσαλίκης
«Οἱ κανόνες πρέπει νά ἐφαρμόζονται»


_   Εἶπε ὁ Γέροντας (᾿Ιάκωβος Τσαλίκης): Δέν ἐπιτρέπεται ὁ ἕνας πνευματικός ν᾿ ἀλλάζει τόν κανόνα τοῦ ἄλλου πνευματικοῦ. ῏Ηρθε σέ μένα μιά γριά καί ἐξομολογήθηκε, καί τῆς ἔβαλα κανόνα νά μή κοινωνήσει γιά τρία χρόνια. ῾Ο ἱερέας καί πνευματικός τῆς ἐνορίας της ρώτησε τή γιαγιά γιατί δέν κοινωνάει. Αὐτή τοῦ ἀπάντησε:
  Μ᾿ ἔβαλε «κανόνα» ὁ πατήρ ᾿Ιάκωβος, νά μήν κοινωνήσω γιά τρία χρόνια.
 -Γιατί σοῦ ἔβαλε τέτοιο κανόνα; τή ρώτησε.
Κι ὅταν ἡ γιαγιά εἶπε τήν αἰτία, τῆς ἀπαντάει ὁ ἐφημέριος:
  -῎Οχι, γιαγιά, μή στενοχωριέσαι, ὁ πατήρ ᾿Ιάκωβος εἶναι ἀγράμματος καλόγερος, τί ξέρει ἀπ’ αὐτά, ἐγώ εἶμαι μορφωμένος καί σοῦ λύνω τόν κανόνα. Νά ἔρθεις τήν Κυριακή νά σέ κοινωνήσω.
   ῞Όταν ἡ γιαγιά πῆγε τήν Κυριακή νά κοινωνήσει, ἔνοιωσε στό στόμα της τήν ἁγία λαβίδα ἄδεια καί κρύα. ῞Ένα «χλιαράκι» (κουταλάκι) ἄδειο καί κρύο, ὅπως εἶπε, οὔτε κατάλαβε γεύση Θείας Κοινωνίας στό στόμα της κι αὐτό τῆς ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση.῞Όταν ἐπαναλήφθηκε τό ἴδιο γεγονός ἄλλες δύο Κυριακές, ἀνησύχησε καί ξανανέβηκε στό Μοναστῆρι καί μοῦ ἐξομολογήθηκε τό γεγονός.
   Τότε τῆς εἶπα:
   «-Παιδί μου, ὁ κανόνας δέν λύνεται. Πρέπει νά κάνεις τόν κανόνα πού σοῦ ἔβαλα. Οἱ κανόνες πρέπει να ἐφαρμόζονται»


᾿Από τό  βιβλίο: «῞Ενας ἅγιος Γέροντας, ὁ μακαριστός π. ΙΑΚΩΒΟΣ, σελ.  78, ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ ΓΕΡΟΝΤΟΣ, ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 1996

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου