"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Στή εὐχή τοῦ Θεοῦ, Σωκράτη῎Εφυγες…

Θέλησες  ἐλεύθερα νά πετάξεις
Καί κάποιοι σοῦ κόψαν τά φτερά.
Οἱ λέξεις βάφτηκαν κόκκινες
καί πνίγηκαν πρωτοῦ νά γίνουν προτάσεις.


῾Η κραυγή τοῦ σκοτωμοῦ σου
ἑνώθηκε μέ τήν κραυγή τῆς ἀπόγνωσης
καί  ἡ φωνή τοῦ παιδιοῦ σου
ἀπ’ τά σπλάγχνα
ἔστειλε μιά προσευχή

Βουβές φιγοῦρες ἐμεῖς
Προσπαθοῦμε ν᾿  ἀκούσουμε τή σιωπή σου.
Δέν χρειάζεται νά φωνάξεις
ἔγραψες χιλιάδες λέξεις μέ τό αἷμα σου

 ᾿Ελάσσων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου