"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Λίαν πετυχημένος ὑπαινιγμός εὐφροσύνης ἀπό τόν Ναυπάκτου


«ΛΙΑΝ ΕΥΦΡΑΝΕ» Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ἡ προχθεσινὴ θεολογικὴ ἀπάντηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου, ποὺ ἀναδημοσίευσε ἀπὸ προχθὲς καὶ ἡ «Χριστιαν. Βιβλιογραφία», ἀποτελεῖ μιὰ συμπυκνωμένη ἔκθεση βασικῶν ἀληθειῶν τῆς χριστιανικῆς Πίστεως καὶ ὀρθοδόξου Θεολογίας, ποὺ ὅμως μέσα στὴν παραζάλη τῆς μετανεωτερικότητος ἀμφισβητοῦνται καὶ δυστυχῶς μὲ σφοδρότητα. Ὅπως σημείωσε ἀναγνώστης τῆς «Χριστ. Βιβλιογρ.»  πρόκειται γιὰ μιὰ «ἀπὸ πάσης  ἀπόψεως έξαίρετη ἐργασία ἑνὸς σπουδαίου Ἱεράρχη καὶ ἑνὸς μεγάλου θεολόγου τῶν ἡμερῶν μας», ποὺ λίαν εὔφρανε τοὺς ὑγιαίνοντας ταῖς φρεσί.
Εὐκαιρίας δὲ δοθείσης ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἑορτὴ τῆς ἁγ. Εὐφημίας ἂς ὑπογραμμισθεῖ πώς, παρὰ τὶς λυσσώδεις προσπάθειες πολλῶν νὰ παρασιωπηθεῖ αὐτὸ ἐπιμελῶς, πάντοτε τὴν ὀρθοδοξία θὰ δοκιμάζει ἡ κακοδοξία. Αὐτὰ τὰ δύο μεγέθη πάντα ὑπάρχουν, παρὰ τὶς μεθοδεύσεις μερικῶν θεολογικῶν κύκλων νὰ συσκοτισθοῦν τὰ πράγματα, νὰ δημιουργηθοῦν ψευδοκόσμοι  καὶ νὰ προβληθοῦν νέες ψεύτικες νεομεσσιανικὲς ἐλπίδες, ἰδέες καὶ θεότητες ! Ἡ κακοδοξία δὲν θεραπεύεται μὲ τὴν ἀδάπανη ἀγαπολογία ἀλλὰ μὲ τὴν Ἀλήθεια.
Πηγή http://christianvivliografia.wordpress.com/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου