"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

῾Ο λαόςμας ἑόρτασε σέ ὅλη τήν ῾Ελλάδα τήν Κοίμηση τ[ς Θεοτοκου


«Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ»

«Λαὸς ποὺ ἀποκαθιστᾶ ναοὺς καὶ κτίζει ναοὺς ἔχει συνέχεια. Ἄλλοι λαοὶ ἀφήνουν ναοὺς καὶ τοὺς κάνουν καταστήματα, ἐνῶ ὁ λαός μας κτίζει ναούς. Καὶ θὰ ἔχει συνέχεια». Αὐτὸ τὀνισε μὲ σημασία καὶ ἀληθινὴ ἐλπίδα ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοοπος Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸν Ναὸ τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς τῆς Πάρου, ὅπου χοροστάτησε στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ
Ἐγκώμιον εἰς τὴν Kοίμησιν τῆς ἁγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου
(ἀπὸ τὸ περιοδ. «Ἁγιορειτική Μαρτυρία»
Ἱ. Μονῆς Ξηροποτάμου, Ἁγ. Ὄρους, τ. 16,
στοιχειοθεσία-σελιδοποίηση: «Χριστιανικῆς Βιβλιογραφίας»)
γιὰ νὰ διαβάσετε καὶ ἀπολαύσετε τό πρωτότυπο κείμενο
καὶ παραπλεύρως τὴν νεοελληνικὴ ἀπόδοση  πατῆστε ἐδῶ:
Θεοδ. Στουδίτου ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ


Πηγή:Χριστιανική Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου