"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

῾Ορισμένοι ἐκ τῶν γειτόνων μας μισοῦν θανάσιμα τήν ἑλληνική γλῶσσα καί ὅ,τι ἐκείνη "κουβαλάει"...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου