"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΣΕ «ΣΥΝΕΔΡΙΟ»


ΣΧΟΛΙΟΝ ΟΔΥΣΣΕΩΣ: Μοιάζει κατασκευασμένο καί ψεύτικο, ἀλλὰ λέει ἀλήθειες. Διαβάστε το.
Κάποτε ὁ διάβολος κάλεσε μιά παγκόσμια συνέλευση δαιμόνων. Στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία του, ἀνάμεσα στά ἄλλα, εἶπε:
«Δέν μποροῦμε νά ἐμποδίσουμε τούς Χριστιανούς νά πηγαίνουν στήν ‘Εκκλησία. Δέν  μποροῦμε νά τούς ἐμποδίσουμε νά διαβάζουν τήν Ἁγία Γραφή καί νά γνωρίζουν τήν ἀλήθεια. Δέν μποροῦμε οὔτε ἀκόμα καί νά τούς ἐμποδίσουμε νά ἔχουν μιά ζωντανή στενή σχέση μέ τόν Σωτήρα τους. Ἅπαξ καί ἀποκτήσουν αὐτήν τήν σύνδεση μέ τόν Ἰησοῦ, ἐμεῖς χάνουμε κάθε δύναμη πάνω τους. Ἔτσι,τό μόνο πού μᾶς μένει εἶναι νά τούς κλέψουμε τόν χρόνο τους. Ἄς πηγαίνουν στήν ἐκκλησία, δέν πειράζει, ἄς ἔχουν ἐκεῖ τίς συνεστιάσεις τους κι ὅλα τά ὑπόλοιπα. Ἄς ἔχουν ἔργο καί δράση. Μόνο νά μήν ἔχουν χρόνο νά ἀναπτύξουν αὐτή τήν ζωντανή σχέση μέ τόν Ἰησοῦ.
…Νά τί θέλω ἀπό σᾶς. Ἀποσπάστε τους τήν προσοχή ἀπό τόν Σωτήρα τους καί ἐμποδίστε τους ἀπό τοῦ νά ἔχουν θερμή καί στενή σχέση μαζί Του ὅλη μέρα. Ἄς τούς παρασύρουμε σέ μιά χαλαρή σχέση μέ τόν Ἰησοῦ, τυπική σχέση, χωρίς γνήσια πίστη καί ἀγάπη γι’ Αὐτόν.
-Πῶς θά τό κάνουμε αὐτό; ρώτησαν τότε οἱ δαίμονες.
-Βάλτε τους νά ἀσχολοῦνται μέ τά δευτερεύοντα θέματα καί βρεῖτε τρόπους ἀμέτρητους νά κρατᾶτε ἀπασχολημένο τό μυαλό τους, ἀπάντησε. Βάλτε μέσα τους τόν πειρασμό νά ξοδεύουν, νά ξοδεύουν, νά ξοδεύουν καί νά δανείζονται χρεώνοντας τίς κάρτες τους. Πεῖστε τίς γυναῖκες τους νά πᾶνε νά δουλεύουν πολλές ὧρες ἐκτός σπιτιοῦ καί τούς ἄνδρες νά δουλεύουν 6-7 μέρες τήν ἑβδομάδα, 10-12 ὧρες τήν ἡμέρα, ἔτσι ὥστε νά μποροῦν νά ἀντεπεξέλθουν στίς ἀνάγκες τοῦ τρόπου ζωῆς τους. Ἐμποδίστε τους νά ξοδεύουν χρόνο μέ τά παιδιά τους. Ἔτσι, καθώς θα διασπᾶται ἡ οἰκογένειά τους, σύντομα τό σπίτι δέν θά ἀποτελεῖ πιά γι᾽ αὐτούς καταφύγιο ἀπό τήν πίεση τῆς δουλειᾶς τους. Κρατᾶτε πάντα τό μυαλό τόσο γεμᾶτο μέ ἐρεθίσματα, ὥστε νά εἶναι ἀδύνατον νά ἀκούσουν τήν σιγανή  καί ἁπαλή φωνή τοῦ Θεοῦ.
1. Βάλτε τους νά ἀκοῦν τό ραδιόφωνο καί τό κασετόφωνο, ὅταν ὁδηγοῦν.
2. Φροντίστε νά ἔχουν συνεχῶς ἀνοιχτά στό σπίτι τους τά CD, τό βίντεο, τήν τηλεόραση καί τούς ὑπολογιστές.
3. Βάλτε σέ κάθε κατάστημα κι ἑστιατόριο πού μπαίνουν μουσική πού νά παίζει ἀσταμάτητα. Αὐτό θά συννεφιάζει τό μυαλό τους καί θά ἀδυνατίζει τήν κοινωνία τους μέ τόν Χριστό μέσῳ τῆς προσευχῆς.
4. Γεμίστε τά τραπέζια τους μέ περιοδικά καί ἐφημερίδες. Κάντε τους ὑπερκαταναλωτικά ὄντα, νά ἀγοράζουν, νά ξοδεύουν χωρίς νά ἔχουν τίποτα ἀπ᾽ αὐτά πραγματική ἀνάγκη. Νά ἀσχολοῦνται, νά ταλαιπωροῦνται καί νά ἀπομακρύνονται ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό.
5. Σφυροκοπᾶτε τά μυαλά τους ἀκατάπαυστα μέ εἰδήσεις ὅλο τό 24/ωρο.
6. Γεμίστε τούς δρόμους μέ διαφημιστικές ἀφίσες, ὥστε νά μήν τούς ἀφήνετε στιγμή σέ ἡσυχία, ὅσο ὁδηγοῦν ἤ περπατοῦν.
7. Πλημμυρίστε τά γραμματοκιβώτιά τους μέ ἄχρηστα διαφημιστικά, καταλόγους ρούχων, τυχερῶν παιχνιδιῶν καί κάθε τι πού προάγει ψεύτικες  ἐλπίδες εὐημερίας.
8. Βάλτε ἑλκυστικά μοντέλα στά ἐξώφυλλα τῶν περιοδικῶν καί στήν τηλεόραση, ὥστε οἱ ἄνδρες νά τά θεωροῦν ὡς πρότυπα ὀμορφιᾶς καί νά μήν ἱκανοποιοῦνται μέ τήν ἐμφάνιση τῆς γυναίκας τους.
9. Δῶστε κούραση στίς συζύγους, ὥστε νά εἶναι πάντα ἀπρόθυμες μέ τούς ἄνδρες τους. Δῶστε τους πονοκεφάλους, ὥστε οἱ ἄνδρες νά ἔχουν παράπονα, πικρίες καί νά ἀρχίσουν νά ψάχνουν ἀλλοῦ. Αὐτό θά διαλύσει γρήγορα τίς οἰκογένειες.
10. Διαφημίστε τόν Ἅϊ Βασίλη, ὥστε νά κλέψετε τήν προσοχή τῶν παιδιῶν ἀπό τό πραγματικό νόημα τῶν Χριστουγέννων.
11. Τό Πάσχα διαδῶστε τά κουνελάκια καί τά κόκκινα αὐγά στή θέση τοῦ μηνύματος τῆς  Ἀναστάσεως καί τῆς νίκης ἐπί τῆς ἁμαρτίας.
12. Ἀκόμα καί στή διασκέδασή τους φέρτε τους στά ἄκρα. Ὅταν γυρίζουν ἀπό διακοπές νά εἶναι πτῶμα στήν κούραση καί νά ἔχουν μετανιώσει γιά τίς ἐπιλογές τους.
13. Μήν τούς ἀφήνετε νά βγαίνουν στήν φύση καί νά παρατηροῦν ὅ,τι ὁ Θεός ἔφτιαξε, νά μή ἀναπνέουν τό ὀξυγόνο, νά μή ἀκοῦν τούς ἤχους τῆς ἐξοχῆς, νά μή μυρίζουν τίς μυρωδιές τῆς ὑπαίθρου, νά μή νιώθουν τήν Πλάση.
14. Ἀντί γι᾽ αὐτό, στέλνετέ τους σέ λούνα πάρκ, γήπεδα, κινηματογράφους, παιδότοπους καί κονσέρτα.
15. Κρατᾶτε τους πάντα ὑπεραπασχολημένους, νά μή σκέφτονται, νά μή ἀναζητοῦν, νά μή προβληματίζονται.
16. Καί ὅταν συναντῶνται γιά πνευματική συντροφιά μέ ἄλλους πιστούς, κάντε ὥστε νά φεύγουν ἀπό κεῖ μέ ἀναστατωμένοι καί μέ ταραγμένη συνείδηση.
17. Δῶστε τους νά ἀσχολοῦνται μέ τόσα πολλά “καλά” καί “ἀπαραίτητα” πράγματα, πού νά μή ἔχουν οὔτε χρόνο οὔτε ἀνάγκη νά ἐκζητήσουν τήν δύναμη τοῦ Ἰησοῦ στή ζωή τους.
18. Σύντομα θά δουλεύουν ἀσταμάτητα γι᾽ αὐτό τόν καλό σκοπό, πού ὅμως ὀ Θεός δέν τούς ἀνέθεσε, θυσιάζοντας τήν ὑγεία τους καί τήν οἰκογένειά τους σ’ αὐτόν, μέ μεγάλη πιθανότητα νά τά χάσουν καί τά δύο.
Θά δουλέψει σίγουρα τό σχέδιο αὐτό.»
Οἱ δαίμονες ἔτρεξαν γρήγορα νά θέσουν σέ ἐφαρμογή ὅλα αὐτά, ὥστε οἱ Χριστιανοί νά μή ἔχουν χρόνο γιά τόν Σωτήρα τους. Ἔχουν πετύχει ἄραγε τούς στόχους τους;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου