"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΥΒΕΡΝΟΛΕΣΧΗ (Bilderberg )

῾ΟFidel Castro ἀποκαλύπτει τίς μυστικές διαδρομές τῆς λέσχης Bilderberg

Ἡ διαβόητη λέσχη Bilderberg ἔχει ἔρθει καί πάλι στό προσκήνιο, μετά τή δημοσίευση ἄρθρου τοῦ Fidel Castro, στό ὁποῖο προειδοποιεῖ πώς ἡ «…κλίκα αὐτή ἔχει μετατραπεῖ σέ ἕνα εἶδος παγκόσμιας κυβέρνησης, πού ἐλέγχει ὄχι μόνο τή διεθνῆ πολιτική καί οἰκονομία, ἀλλά ἀκόμη καί τόν πολιτισμό…».
Αὐτό τό διάστημα ζοῦμε μία παγκόσμια ἀφύπνιση γιά τό θέμα τῆς νέας τάξης πραγμάτων, καθώς ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σέ ὅλο τόν κόσμο ἀνακαλύπτουν τήν πηγή τῆς πραγματικῆς πολιτικῆς κυριαρχίας καί τόν λόγο γιά τόν ὁποῖο ὁ πλανήτης μας ὁδηγεῖται πρός τήν ὑποδούλωση καί τή δικτατορία. Ὁ Castro μιλάει γιά ἕνα σχέδιο «ἐγκαταστάσεως μίας παγκόσμιας κυβερνήσεως χωρίς σύνορα, πού δέν θά δίνει λόγο σέ κανέναν…». Ἀναφέρει ἀκόμη τήν ἄποψη ὅτι «ἡ  σοσιαλιστική φιλοσοφική σχολή τῆς Φραγκφούρτης συνεργάστηκε στή διάρκεια τῆς δεκαετίας του`50 μέ τήν οἰκογένεια Rockefeller, ἔτσι ὥστε νά στρωθεῖ ὁ δρόμος γιά τήν ἐπικράτηση τῆς μουσικῆς ρόκ, μέσῳ τῆς ὁποίας θά ἐλέγχονται οἱ μάζες, καθώς αὐτή  τίς ἀποπροσανατολίζει ἀπό τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τίς κοινωνικές ἀδικίες».
Τά κύρια  ΜΜΕ τοῦ πλανήτη, ἀντέδρασαν στά λεγόμενα τοῦ Κουβανοῦ ἐπαναστάτη, ἐπαναλαμβάνοντας σέ ὅλους τους τόνους ὅτι ἡ λέσχη Bilderberg εἶναι ἁπλά μια  ἀνεπίσημη «μάζωξη», χωρίς καμιά ἐξουσία, καί χωρίς νά καθορίζει πολιτικές. Ὅπως ὅμως ἀνέφερε σέ ραδιοφωνική του συνέντευξη ὁ πρώην Γεν. Γραμματέας τοῦ ΝΑΤΟ Willy Claes, οἱ συμμετέχοντες στίς μυστικές συγκεντρώσεις, εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ἐπιβάλλουν τή συμφωνηθεῖσα πολιτική τῆς Bilderberg, στό περιβάλλον πού δραστηριοποιοῦνται καί ὅπου ἔχουν ἐπιρροή. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος, πού ὅταν ὑπάρχει κάποια συναίνεση πολιτικῆς σέ συνάντηση τῆς λέσχης, ὅπως τό ἑνιαῖο εὐρωπαϊκό νόμισμα, ἡ εἰσβολή στό Ἰράκ, τό ποιοί πολιτικοί θά τεθοῦν ὑποψήφιοι γιά ἀξιώματα, κλπ. τότε βλέπουμε πώς ἡ πολιτική αὐτή ἐφαρμόζεται σύντομα καί στήν πραγματικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου