"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Αὐγουστῖνος Καντώτης: ὁ ἀνεπανάληπτος Δεσπότης (῾Ο διά Χριστόν σαλός -video)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου