"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

῾Ο Πατράρχης Μόσχας Κύριλλος καταδικάζει εὐθαρσῶς τήν ὁμοφυλοφιλία!


ΜΙΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ

Ὁ Ρῶσος Ὀρθόδοξος Πατριάρχης Κύριλλος καταδίκασε τὴν κίνηση τῆς ἱσπανικῆς κυβέρνησης νὰ εἰσαγάγει αὐτὸ ποὺ ἀποκάλεσε ὁμοφυλοφιλικὴ “προπαγάνδα” στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια. Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος δήλωσε ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποτὲ δὲν θὰ παραλείψει νὰ ὀνομάζει μία ἁμαρτία, ἁμαρτία». «Θεωρῶ πολὺ σημαντικὸ νὰ ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψιν τὸ δεύτερο ἄρθρο τοῦ Πρωτοκόλλου 1 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ποὺ ὁρίζει ὅτι «τὸ κράτος πρέπει νὰ σέβεται τὸ δικαίωμα τῶν γονέων νὰ ἐξασφαλίζουν τέτοια ἐκπαίδευση καὶ διδασκαλία, σύμφωνα μὲ τὶς δικές τους θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις». Σὲ δηλώσεις του τὴν Τετάρτη (13.10.10), ὁ Πατρ. Κύριλλος, δήλωσε ὅτι οἱ πιέσεις κατὰ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στὴν Εὐρώπη εἶναι μία ἀντιστροφὴ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. «Εἶμαι τρομοκρατημένος ἀπὸ ὅ, τι συμβαίνει σὲ ὁρισμένες χῶρες, ἰδιαίτερα στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, ὅπου εἶναι ἀναγκαία ἡ ἀπαγόρευση τοῦ σταυροῦ στὰ σχολεῖα, καὶ ἡ διαγραφὴ τῆς θρησκείας ἀπὸ τὴν δημόσια ζωή, στὸ ὄνομα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος σὲ συνάντηση μὲ τὸν Γερμανὸ Πρόεδρο Christian Wulff. «Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς κάνει τὰ ἴδια λάθη, ὅπως ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση, ὅπου ὁ ἀθεϊσμὸς ἦταν ἡ ἐπίσημη ἰδεολογία.» Καὶ προσέθεσε: «Δὲν ἔχει καμία διαφορὰ σὲ τί ἢ σὲ ποιοῦ ὄνομα τὸ κάνεις. Στὸ τέλος, τὸ σύνθημα εἶναι τὸ ἴδιο: ἡ ἐξασθένηση, ἡ ἀφαίρεση τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης (ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους)».
Russian Orthodox Patriarch Kirill has condemned a move by the Spanish government to insert what he called homosexual “propaganda” into school textbooks. Patriarch Kirill said the Orthodox Church “would never fail to call a sin a sin. I consider it very important to take into account the second article of the Protocol 1 of the European convention on human rights that stipulates that ‘the state shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religions and philosophical convictions”. In statements on Wednesday, Kirill said that the push against religious freedom in Europe is an inversion of human rights. “I am frightened by what is happening in certain countries, particularly in western Europe, where it is necessary to ban crosses in schools, and erase religion from public life in the name of human rights,” Patriarch Kirill said in a meeting with German President Christian Wulff. “I am convinced that modern civilisation is making the same mistakes as the Soviet Union, where atheism was an official ideology.” He added, “It doesn’t make any difference in what name you do it. In the end the signal is the same: liquidising, removing the religious consciousness.”
ΠΗΓΕΣ: http://redskywarning.blogspot.com/
http://www.lifesitenews.com/ldn/2010/oct/10101502.html
http://en.rian.ru/world/20101013/160940012.html
 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου