"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

VIDEO ἀπό τήν ἐνθρόνιση τοῦ Νέου ᾿Αρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ. κ. Καλλινίκου (17-10-2010)


Σχόλιο ᾿Οδυσσέως πρός τούς ἀναγνῶστες τοῦ ἱστολογίου klision: ῾Ο λόγος πού ἀναρτοῦμε εἰδήσεις καί video ἀπό τούς ἐν σχίματι ἀδελφούς μας παλαιημερολογῖτες εἶναι καθαρά πληροφοριακός. ῾Οπωσδήποτε δέν τούς θεωροῦμε αἱρετικούς, ἀλλά σχισματικούς., μέ τούς ὁποίους δέν ἔχουμε μυστηριακή κοινωνία. Εὐελπιστοῦμε στόν διάλογο μαζί τους μέ πνεῦμα ταπεινώσεως καί συνδιαλλαγῆς.   ῎Αν μέ τούς αἱρετικούς καθολικούς ἐπιδιώκουμε τόν διάλογο χάριν τῆς προσδοκωμένης ἑνώσεως, πολλῷ μᾶλλον μέ τούς ῞Ελληνες ἀδελφούς μας τοῦ Παλαιοῦ ἡμερολογίου. ῾Ο φανατισμός καί τά ἀναθέματα θά πρέπει νά ἀνήκουν στό παρελθόν. Εὐχόμαστε στόν κ. Καλλίνικο νά ἐργασθεῖ πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση καί περιμένουμε δείγματα τῆς καλῆς του θελήσεως.
1 σχόλιο:

 1. Οι εν Ελλάδι Παλαιοημερολογίτες δεν είναι αιρετικοί αλλά μόνον σχισματικοί;

  Γνωρίζετε ότι θεωρούν τα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ψωμί και κρασί και όχι σώμα και αίμα Χριστού;

  Γνωρίζετε ότι θεωρούν το βάπτισμα άκυρο και αναμυρώνουν όσους προσέρχονται σε αυτό και μετά λέτε ότι δεν είναι αιρετικοί.

  Οχι μόνον είναι αιρετικοί αλλά και βλάσφημοι.

  Και μετά από αυτά λέτε ότι δεν είναι αιρετικοί;

  Για συμβουλευτείτε το βιβλίο του π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου "Τα δύο άκρα" για να σχηματίσετε καλύτερη αντίληψη αν είναι ή αν δεν είναι οι Παλαιοημερολογίτες όχι μόνον σχισματικοί αλλά και αιρετικοί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή