"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Γέροντας Θαδδαῖος: Περί ταπεινοφροσύνης. ῾Ο καρκίνος μπορεῖ νά θεραπευτεῖ μέ πνευματικά ὅπλα! (video)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου