"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Κομμουνιστική προπαγάνδα σέ παιδιά Δημοτικού!

Δὲν σταματᾶνε μὲ τίποτα, δὲν σέβονται τίποτα καὶ πουλᾶνε τὴν πολιτικὴ "ἡρωίνη" τους στὰ σχολεῖα, γράφοντας στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους, τοὺς γονεῖς. Ὁ καθηγητὴς Μουσικῆς στὸ 10ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ζωγράφου, ἐν ὀνόματι Εὐάγγελος Παπαδόπουλος, διδάσκει στοὺς μαθητὲς τῆς 4ης δημοτικοῦ ἕνα κομμουνιστικὸ-σοβιετικὸ τραγούδι (ποὺ μᾶλλον δὲν περιλαμβάνεται στὴν διδακτέα ὕλη...), μὲ τίτλο «Ἐπέσατε θύματα ἀδέρφια», προκειμένου νὰ τὸ τραγουδήσουν τὰ παιδιὰ στὴ γιορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου! Στὸ ἀπίστευτο στὴν κυριολεξία χαρτὶ ποὺ ἔδωσε στὰ παιδιὰ μὲ τοὺς στίχους ὁ ἐν λόγω ἐκπαιδευτικός, «ἐπισημαίνει» ὅτι «ἡ μουσικὴ αὐτὴ ἦταν ὁ διεθνὴς θρῆνος στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση (καὶ ὄχι μόνο), καθὼς καὶ γιὰ ὅλους τους κομμουνιστὲς τοῦ κόσμου (κι ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι). Στὴν Ἑλλάδα, στὸ ΕΑΜ ὅταν πέθαινε κάποιος σύντροφος, αὐτὸ τὸ τραγούδι τραγούδαγαν στὸν τάφο του, καὶ ὄχι τὸν ἐθνικὸ ὕμνο, ὅπως ἔκαναν στὸν ἀστικὸ στρατό. Ἀφιερωμένο σὲ ὅλους τους πεσόντες κομμουνιστὲς τοῦ κόσμου».

Ἔξαλλοι οἱ γονεῖς
Φυσικά, ὅταν οἱ γονεῖς εἶδαν τὸ χαρτὶ ποὺ δόθηκε, ξεσηκώθηκαν καὶ κατέφυγαν στὴ διευθύντρια τοῦ σχολείου, ἡ ὁποία ἔκανε αὐστηρὲς συστάσεις στὸ συνάδελφό της. Οἱ γονεῖς ἦταν σαφεῖς ὅτι ἂν αὐτὸ τὸ συμβὰν ἐπαναληφθεῖ, θὰ ὑπάρξουν σοβαρὲς συνέπειες γιὰ τὸν συγκεκριμένο ἐκπαιδευτικό, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε αὐτόκλητα ρόλο κομμουνιστὴ ἰνστρούχτορα. Σημειωτέον ὅτi...

 στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν ἀνατολικῶν προαστίων τῆς Ἀθήνας, δραστηριοποιεῖται ἕνα «κύκλωμα» ἀριστεριστῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἀλλὰ καὶ ἐργαζομένων σὲ δήμους, προσκείμενων στὸ μπλὸκ τῆς Γένοβας 2001, ὑπὸ τὴν προστασία πρώην δημάρχων καὶ ἄλλων παραγόντων, μὲ ἀνάλογες ἀντιλήψεις. Ὅμως, ἡ παρουσία ὅλων αὐτῶν ἔχει γίνει πλέον ἀντιληπτή, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ γονεῖς νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικοὶ καὶ νὰ παρακολουθοῦν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸ τί λέγεται καὶ τὸ τί γίνεται μέσα στὶς σχολικὲς αἴθουσες. Οἱ γονεῖς ποὺ ἐπικοινώνησαν μὲ τὸν «ΕΚ» καὶ μάλιστα μᾶς ἔδωσαν ἀντίγραφο τοῦ κειμένου ποὺ μοιράστηκε στὰ παιδιά, ἐξέφρασαν τὴν ὀργή τους γιὰ τὸ συμβάν, λέγοντας πὼς δὲν θὰ ἀνεχθοῦν τὴν ἔκθεση τῶν παιδιῶν τους στὴν πλύση ἐγκεφάλου, ἀπὸ τὸν προαναφερόμενο ἐκπαιδευτικό, ὁ ὁποῖος ἐνδέχεται νὰ νομίζει πὼς βρίσκεται στὴν Κούβα. Μᾶς μίλησαν ἐπίσης οἱ γονεῖς γιὰ ἀνάλογα συμβάντα στὸ παρελθόν, λέγοντας ὅτι αὐτὴ τὴ φορὰ οἱ ἀριστεριστὲς τὸ παράκαναν. Ἔχουν ὅμως γνώση οἱ φύλακες... Τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ ἐνημερωθεῖ ἄμεσα καὶ θὰ κληθεῖ νὰ πάρει θέση γιὰ τὸ συμβάν, στὸ πλαίσιο τοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου.
Πάντως, τὸ καλύτερο γιὰ ὅλους θὰ ἦταν, δεδομένου ὅτι οἱ γονεῖς εἶναι στὴν κυριολεξία ἔξαλλοι, ὁ ἐν λόγω ἐκπαιδευτικὸς νὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ μάλιστα τὸ συντομότερο δυνατὸ ἀπὸ τὸ 10ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ζωγράφου. Αὐτὸ ἄλλωστε ἐπιθυμοῦν καὶ οἱ γονεῖς, ὥστε νὰ μὴν ἐπαναληφθεῖ ἀνάλογο φαινόμενο.
elkosmos.gr
http://orthodoxia-ellhnismos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου