"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ


Οἱ ἐπιταγὲς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὴν μείωση τοῦ δημοσίου τομέα
φαίνεται ὅτι προκαλοῦν «πονοκεφάλους» καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
 
.     Σύμφωνα μὲ πληροφορίες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς σημερινῆς συνεδρίασης τῆς 12μελοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὁρισμένοι μητροπολίτες ἐξέφρασαν τὸν φόβο ὅτι ὁ περιορισμὸς τῆς «μίας πρόσληψης ἔναντι πέντε ἀποχωρήσεων ἀπὸ τὸ δημόσιο» θὰ ἰσχύσει καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ οἱ κληρικοὶ ὅλων τῶν βαθμίδων ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐκκλησιαστικοὶ ὑπάλληλοι πληρώνονται ἀπὸ τὸ δημόσιο.
.      Ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο θὰ προκαλέσει πολλὰ προβλήματα, τονίζουν ἱεράρχες, καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ συστήσει εἰδικὴ ἐπιτροπὴ πιθανότατα ὑπὸ τὴν προεδρία Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος θὰ ἔχει συναντήσεις μὲ στελέχη τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, προκειμένου νὰ ἀποσαφηνιστεῖ ἡ κατάσταση. Μάλιστα πολλοὶ μητροπολίτες ζητοῦν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο νὰ δραστηριοποιηθεῖ ἄμεσα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς τέτοιου ἐνδεχομένου, προτοῦ κληθεῖ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσει ἡ Ἐκκλησία. Ὅπως μάλιστα προσθέτουν, ἂν περάσει τελικὰ ἕνα τέτοιο μέτρο, θὰ πρέπει νὰ ἰσχύσει μόνον γιὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὑπαλλήλους καὶ σὲ καμία περίπτωση γιὰ τοὺς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται, μὲ δικαστικὲς ἀποφάσεις, λειτουργοὶ καὶ ὄχι ὑπάλληλοι, γιὰ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ μπορεῖ νὰ κατέχουν καὶ δεύτερη θέση στὸ δημόσιο, ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ ἱερωμένοι ποὺ ὑπηρετοῦν στὴν μέση ἐκπαίδευση.
.     Ἐν τῷ μεταξὺ τὴν Τετάρτη ἀναμένεται ἡ Σύνοδος νὰ τοποθετηθεῖ στὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο Ἑλλάδος, τὰ μέλη τοῦ ὁποίου διαμαρτύρονται γιὰ τὰ ὅσα εἶπε κατὰ τῶν Ἑβραίων καὶ τοῦ Σιωνιστικοῦ κινήματος ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
.     Σήμερα πάντως ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Μητροπολίτης Σύρου δήλωσε ὅτι «ὁ κάθε Ἐπίσκοπος εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὰ ὅσα λέει» καὶ τόνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ προβεῖ σὲ σχετικὲς ἀνακοινώσεις, ἀφοῦ συζητήσει τὸ θέμα τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης.
ΠΗΓΗ: romfea.gr
ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι ἡ ὅλη ὑπόθεση τῆς λεγομένης Οἰκονομικῆς Κρίσεως, καὶ τοὺ Μνημονίου καὶ τῆς ἐμπλοκῆςτῆς χώρας μὲ τὸ Δ. Ν. Τ. ἔχουν σκοπὸ τὴν ἐπίτευξη στόχων ποὺ ἀλλιῶς θὰ ἦταν δυσκολότατο νὰ ἐπιτευχθοῦν. Κύριος πάντως στόχος εἶναι τὸ «ξεμπέρδεμα μιὰ καὶ καλή» μὲ τὴν ἰδιοπροσωπία τῶν Ἑλλήνων καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα, ποὺ τὴν συγκροτοῦν. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι καὶ ἡ ἐν εὐρείᾳ ἐννοίᾳ Ἐκκλησίᾳ. Καὶ ὁ περιορισμὸς τῆς ἐπιρροῆς της. Ἴσως λιγότεροι κληρικοὶ νὰ εἶναι μιὰ καλὴ καὶ συμφέρουσα λύση γιὰ τοὺς Ἀλάστορες τῆς αὐτοσυνειδησίας μας. Ἀλλὰ παραβλέπουν πὼς ἀκόμη κι ἕνας ἀληθινὸς καὶ ψυχωμένος μπορεῖ νὰ κάνει τὴν δουλειά τοῦ Θεοῦ! (Πηγή:Χριστιανική Βιβλιογραφία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου