"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΜΗΤΡ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: «ΟΧΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ!»


  • Ἀπόσπασμα ἄρθρου ἀπὸ τὸ προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Σεβ. Μητροπ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου:
.    (…) Ἀνεξαρτήτως πρὸς τὸ ἂν περιέχεται ἢ δὲν περιέχεται τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη, τὸ θέμα ἔχει καί ἄλλες παραμέτρους, τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἀναδείξουμε καὶ τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἐπικαλεσθοῦμε, ὅπως π.χ. τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἤ τα προσωπικὰ δεδομένα. Μὲ ποιό δικαίωμα οἱ Κρατικὲς Ἀρχὲς θὰ καταχωροῦν στὴν κάρτα μου στοιχεῖα τῆς προσωπικότητός μου, τὰ ὁποῖα ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ διαβάσω ἢ καὶ νὰ ἐλέγξω; Γιατί ἄραγε ὁ λογαριασμός μου στὴν Τράπεζα ἀποτελεῖ ἀπόρρητο προσωπικό μου στοιχεῖο καὶ δὲν αποτελοῦν ἀπόρρητα στοιχεῖα τὰ ἄλλα στοιχεῖα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη;
.        Ἔτσι λοιπὸν ὁ Βουλευτὴς τοῦ ΛΑ.Ο.Σ κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στὴ Βουλὴ τὴν περασμένη Παρασκευή, εἶπε πὼς ἡ Γερμανικὴ Κυβέρνηση ἔχει ἀπαγορεύσει στοὺς Διπλωμάτες της νὰ χρησιμοποιοῦν στὶς συναλλαγές τους τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη γιὰ λόγους ἀσφαλείας.
.        Ἂν λοιπὸν εἶναι ἀλήθεια αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης στὴ Βουλὴ στὶς 21 Ἰανουαρίου, ὅτι δηλ. ἡ Γερμανικὴ Κυβέρνησις ἔχει ἀπαγορεύσει στοὺς Διπλωμάτες τῆς Χώρας νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη διὰ λόγους ἀσφαλείας,  τότε τὸ θέμα τῆς Κάρτας λύεται ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα! Πολλῷ μᾶλλον διότι καὶ στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἀποσύρθηκε ἡ πονηρὴ αὐτὴ κάρτα. Δὲν τὴν θέλουμε! Δὲν τὴν χρειαζόμεθα τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη!
.        Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι ὁ Ὑπουργὸς κ. Ραγκούσης, ἀπαντώντας στὴν ἐρώτηση τοῦ κ. Γεωργιάδη, ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στὸ συγκεκριμένο αὐτὸ σημεῖο περὶ τῶν Διπλωματῶν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας. Μὲ περισσὴ τέχνη καὶ ἐξαιρετικὴ διπλωματικὴ μαεστρία παρέκαμψε τὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ  ἀναφέρθηκε στὸν γραμμωτὸ Κώδικα (Barcode καί 666), ἐπικαλούμενος ἐντέχνως τὰ περὶ τῆς μετριοπαθοῦς στάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἔτσι λοιπόν, ἀφήνοντας ἀναπάντητο τό σοβαρὸ αὐτὸ σημεῖο, συσκότισε τὸ ὅλο ζήτημα.  κ. Ραγκούσης, χωρς ν παντήσει, μς δωσε τν πάντηση πο περιμέναμε!
.        Κατόπιν αὐτοῦ, στηριζόμενοι στὰ λόγια τοῦ κ. Ραγκούση καὶ μόνον, λέμε κι ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά μας: ΟΧΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ! Ἂν ἡ Κυβέρνηση τοῦ ΠΑΣΟΚ πιστεύει στὴ Δημοκρατία, ἂς ἀφήσει τὸ ζήτημα στὴν ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοῦ καθενός μας. (…)
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αἴγιο, Πέμπτη 27 Ἰανουαρίου 2010
ΠΗΓΗ: http://mkka.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου