"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΩΜΩΔΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ


πιστολ πρς τν ἐφημ. «Καθημερινὴ»
γι
τ διακωμώδηση π τν ΣΚΑΪ
το
ορτασμο τῶν Θεοφανείων
Πρὸς τὴν Ἐφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
ΕΝΤΑΥΘΑ
Κύριε Διευθυντά,
.    Χθὲς ἡμέρα τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ Χριστιανωσύνη ἑώρταζε τὴν Φανέρωσιν τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ σὲ ὅλες τὶς Ἐνορίες τῆς Πατρίδος μας ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ Ἐξωτερικόν, ὅλοι οἱ πιστοὶ Ἕλληνες συμμετεῖχαν εἰς τὸν ἑορτασμὸν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μὲ συγκίνησιν καὶ εὐλάβειαν. Ἐν τούτοις, εὑρέθηκαν ἄνθρωποι ἀνεγκέφαλοι, κούφιοι καὶ ἀδιάντροποι ποὺ ἐνόμισαν ὅτι ἐπωλοῦσαν «ἐξυπνάδα καὶ πρωτοτυπίαν», μὲ τὸ νὰ διακωμωδήσουν σὲ ραδιοτηλεοπτικὸ σταθμὸ ἐθνικῆς ἐμβελείας Αὐτὸν τὸν Τίμιον Σταυρόν!
.     Ἐμφάνιζαν ἕνα ἀξιοθρήνητο πλάσμα, μὲ καλυμμένο τὸ κεφάλι του, νὰ σατυρίζει τὴν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐμβαπτίζοντας Αὐτὸν σὲ ἕνα κουβὰ καὶ μεταβάλλοντας Αὐτὸν σέ…ἀγκίστρι ποὺ ἀνασύρει ἕνα ψάρι…
.      Καὶ εἰς ἄλλην φάσιν, ψέλνοντας τὸ «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε…», νὰ ρίχνει τὸν Τίμιον Σταυρὸν ὁ ἴδιος σάτυρος καὶ νὰ ἀνασύρει ἀντὶ τοῦ Σταυροῦ ἕνα τηγάνι…, διακωμωδώντας ἔτσι τὰ Ὅσια καὶ τὰ Ἱερά!! Χωρὶς Ἐντροπήν! Δὲν φταίει ἀσφαλῶς ὁ ταλαίπωρος μασκοφόρος σάτυρος.Τὸ ἔγκλημα εἶναι αὐτῶν τῶν ἀνεγκεφάλων ποὺ συνέλαβαν τὴν ἰδέαν καὶ «ἔφτιαξαν» τὸ σενάριο…, γιὰ νὰ «διασκεδάσουν» τοὺς ὁμοίους τους «Ἕλληνες» ἀθέους, ἀντιχρίστους καὶ βλασφήμους, ἐξοργίζοντας συγχρόνως κάθε συνετὸν καὶ εὐπρεπῆ ἄνθρωπον!
.      Ἂς χαίρονται τὸ «ΣΚΑΙ» καὶ ὁ ἰδιοκτήτης του κ. Ἀλαφοῦζος τοὺς τέτοιους συνεργάτες τους. Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι δὲν τοὺς ἐκφράζουν, ΟΜΩΣ πρέπει νὰ ζητήσουν συγγνώμην ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν καὶ τοὺς τηλεθεατές του, διὰ τὴν βλάσφημον καὶ ἐξοργιστικὴν πρόκλησιν τοῦ καναλιοῦ τους καὶ νὰ ἀποπέμψουν τοὺς ἀθέους καὶ ἀντιχρίστους σατύρους-συνεργάτες τους! Εἶναι ἀδιανόητον νὰ προκαλοῦν ἔτσι τὸ θρησκευτικὸν καὶ ἀνθρώπινον συναίσθημα τοῦ Χριστιανικοῦ Λαοῦ ἀλλὰ καὶ κάθε συνετοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι πράγματι ΕΝΤΡΟΠΗ!
Εὐχαριστῶ διὰ τὴν φιλοξενία,
ΦΙΛΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δρ.Ν. – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙῼ ΠΑΓῼ
I.B.A. – A.A.A. – L.C.I.ARB.

Πηγή:Χριστιανική Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου