"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Σχόλιο «Χ.Β.»: Ὁ Γλυφάδας συμπαρίσταται στὸν Πειραιῶς. Εὖγε.
  • Δελτίο Τύπου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας
.      Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γλυφάδας καὶ ὁ Ἐπίσκοπός της συγχαίρουν καὶ ἐπαινοῦν τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ. Σεραφείμ, ἐκλεκτὸ μέλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ ἤθους του, τὸ θάρρος τῆς γνώμης του, τὴν ἐν γένει διακονία του στὴν πολυάνθρωπη Μητρόπολή του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς μετὰ παρρρησίας τοποθετήσεις του σὲ ἐπίκαιρα ζητήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅπως καὶ σὲ φλέγοντα θέματα ποὺ ἀνακύπτουν στὴν καθημερινότητά μας.
.      Ἡ στεντόρεια καὶ ἀταλάντευτη φωνή του, μᾶς συγκινεῖ καὶ μᾶς ἐνδυναμώνει, γιατί εἶναι φωνὴ ἀλήθειας, θάρρους καὶ ἀγωνιστικότητας, γιατί εἶναι φωνὴ Ὀρθόδοξης μαρτυρίας, ποὺ ἑδράζεται στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν ἀνόθευτη παράδοση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
.      Συμπροσευχόμενοι, παρακαλοῦμε τὸν πανοικτίρμονα Θεό, νὰ τὸν ἐνδυναμώνει καὶ νὰ τὸν κρατᾶ ὑγιῆ, ὥστε νὰ στηρίζει τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, νὰ ξυπνᾶ συνειδήσεις καὶ νὰ καθοδηγεῖ τὶς ψυχὲς τῶν χριστιανῶν στὴ μόνη Ἀλήθεια, ποὺ εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας.

ΠΗΓΗ: http://synodoiporia.blogspot.com/ Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου