"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

AΛΙΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἀνάγνωσμα Προφητείας Ἡσαΐου 
εἰς τὴν Τριθέκτην  τῆς Τετάρτης τῆς Β´  ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν 
(δηλ. σήμερα, 16.03.2011) 
[κεφ. Ε´ στίχ. 20]:

«Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν, 
οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος, 
οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρόν.»

ΣΧΟΛΙΟΝ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»:
.         Ἀλίμονο στοὺς Ἐργολάβους ποὺ θεσμοθετοῦν τὸ κακὸ καὶ ἀπαγορεύουν τὸ καλό.
.        Ἀλίμονο στοὺς Ἐργολάβους  ποὺ ἀνακατεύουν τὶς ἀλήθειες μὲ τὰ ψέματα.
.    Ἀλίμονο στοὺς Ἐργολάβους ποὺ νομοθετοῦν γιὰ νὰ ἐπιβάλουν καὶ νὰ πληθύνουν τὰ ἄνομα καὶ παρὰ φύσιν καὶ συγχρόνως νὰ ὑποβαθμίσουν καὶ νὰ ἐκμηδενίσουν τὰ νόμιμα καὶ τὰ κατὰ φύσιν.
.      Ἀλίμονο στοὺς Ἐργολάβους ποὺ πουλᾶνε τὸ σκοτάδι γιὰ φῶς καὶ “λασπώνουν” τὸ φῶς σὰν σκοτάδι. Καὶ πολεμᾶνε νὰ “σβήσουν” τὸ φῶς καὶ νὰ ἁπλώσουν τὸ σκοτάδι.
.      Ἀλίμονο στοὺς Ἐργολάβους ποὺ βάζουν στὴν θέση τοῦ γλυκοῦ τὸ πικρὸ καὶ στοῦ πικροῦ τὸ γλυκό.
.       Ἀλίμονο στοὺς Ἐργολάβους ποὺ κάνουν τὸ μαῦρο ἄσπρο καὶ τὸ ἄσπρο μαῦρο.
.          Οὐαί τους, φωνάζει ὁ μεγαλόφωνος Προφήτης. Μήπως δὲν ἔχει “βγεῖ σωστός”;

Ὑποσημείωση: Μήπως τὸ ἀνωτέρω ἀπόσπασμα “θὰ ἤθελε” μετάφραση  γιὰ νὰ τὸ “καταλάβουν” οἱ ἀκατανόητοι;

ΠΗΓΗ: christianvivliografia.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου