"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ !Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΝ !

 .        Δημοσιεύματα στν μερήσιο τύπο κα τ διαδίκτυο ναφέρουν τν πληροφορία τι τ Δημοτικ Συμβούλιο το Δήμου θηναίων μετ πό… πρόταση το Δημάρχου κ. Καμίνη ποφάσισε ραδιοφωνικς σταθμς 9,84 ν μ μεταδώσει τν ναστάσιμη Λειτουργία, γι ν μ προσβληθε τ θρησκευτικ συναίσθημα τν μουσουλμάνων κα λλοθρήσκων μεταναστν, νομίμων κα παρανόμων.
.        Τὰ «Ἐπίκαιρα» ἐρωτοῦν μέσῳ τῆς ἀνάρτησης τὸν κ. Δήμαρχο ἐὰν ἰσχύει μία τέτοια ἀπόφαση ποὺ ἀγνοεῖ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἀθηναίων πολιτῶν καὶ τὶς θρησκευτικὲς καὶ κοινωνικές τους παραδόσεις καὶ ἀποκαλύπτει ἕναν δήμαρχο ποὺ οὔτε οἱ ἴδιοι οἱ ψηφοφόροι του δὲν θὰ ἀναγνωρίζουν.
.         Ὁ σεβασμὸς τῶν θρησκευτικῶν δικαιωμάτων καὶ ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἀνεξιθρησκείας δὲν ἐπιτυγχάνεται ἀπὸ τὴν ἀπαγόρευση προβολῆς τῆς παράδοσης αἰώνων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀνοχὴ ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῶν πολιτισμικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἰδιαιτεροτήτων, πολλῷ μᾶλλον, ὅταν πρόκειται γιὰ μία χώρα ὅπου πάνω ἀπὸ τὸ 90 % εἶναι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι ποὺ ἀκολουθοῦν κατανυκτικὰ τὶς παραδόσεις τοῦ Ἁγίου Πάσχα, ὅπως συμβαίνει στὶς μουσουλμανικὲς χῶρες μὲ τὸ Ραμαζάνι.

ΠΗΓΗ: http://www.epikaira.gr/

Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου