"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

῞Ενα δάκρυ σάν προσευχή γιά τήν ψυχή τοῦ δικοῦ μας Θανάση Βέγγου (πέντε video ἀπό τήν κηδεία του)Σχόλιο ᾿Οδυσσέως: νομίζω πώς μέ δυσκολία θά μπορέσει κάποιος νά κρύψει τήν συγκίνησή του γιά τόν καλό  μας ἄνθρωπο, τόν Θανάση Βέγγο. Μέ δυσκολία θά μπορέσει νά κρύψει,  ἔστω ἕνα δάκρυ, πού σάν προσευχή θά τρέξει ἀπό τά μάτια του. Νομίζω πώς τούτη τήν ὥρα, πού ἡ πατρίδα μας συνέχεται ἀπό τίς ἀρνητικές ἐπιπτώσεις τῆς οἰκονομικῆς καί κυρίως τῆς πνευματικῆς κρίσης, ὁ Θανάσης ἀποτελεῖ ἕνα σύμβολο ἀνθρωπιᾶς, καθαρότητας καί εἰλικρίνειας. Καί ἡ πατρίδα μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό τέτοια σύμβολα, ἰδίως τοῦτες τίς ὧρες. ῾Ο Θεός νά σέ ἀναπαύσει ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐν σκηναῖς δικαίων, "δικέ μας" Θανάση...
῞Ολοι μαζί ἄς προσευχηθοῦμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου