"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Στάρετς Σάββας ὁ Παρηγορητής-μετάφραση ἐκ τοῦ ρωσικοῦ πρωτ/ρος π. ᾿Ιωάννης Φωτόπουλος
[Σχόλιο ᾿Οδυσσέως: Πρόκειται γιά ἕνα βιβλίο ὀρθοδόξου πνευματικότητας, τό ὁποῖο πραγματικά ξεκουράζει τήν ψυχή τοῦ σύγχρονου ταλαιπωρημένου ἀπό τήν ἁμαρτία ἀνθρώπου. ῾Ο μεταφραστής ἔχει κατορθώσει νά ἀποδώσει μέ γλαφυρότητα τό πρωτότυπο ρωσικό κείμενο καί ὄντας ὁ ἴδιος πνευματικός πατέρας κατάφέρνει νά ξεπερνάει μέ ἐπιτυχία τά δύσκολα σημεῖα τοῦ ἐργου, τά ὁποῖα χρήζουν λεπτῆς προσοχῆς. ῾Ο π. ᾿Ιωάννης εἶναι γνωστός συγγραφέας καί ἄλλων ἔργων ὀρθοδόξου οἰκοδομῆς, ἀλλά καί ἔργων τά ὁποῖα ὀρθοτομοῦν τόν λόγο τῆς ἀληθείας. ᾿Αρθρογραφεῖ κατά καιρούς στήν ἐφημερίδα ᾿Ορθόδοξος τύπος καί διακρίνεται ἐπίσης γιά τό ὑμνογραφικό του τάλαντο.. ῾Ο λόγος του εἶναι σύν τοῖς ἄλλοις σέ ὁρισμένα σημεῖα καί "καυστικός" , ἀλλά ἐκεῖ ὅπου πρέπει. ῎Ηδη πολλές ἐπισημάνσεις του βγαίνουν ἀληθινές, ὅπως ἐκεῖνος ὁ τίτλος ἄρθρου του στό ὁποῖο ὁμιλεῖ περί "γάγγραινας τῶν μεταφράσεων", τίς ὁποῖες εἰσάγουν ὁρισμένοι γιά λειτουργική χρήση. Περιμένουμε ἀπό τόν πατέρα ᾿Ιωάννη καί ἄλλα ἔργα, τά ὁποῖα θά ὀρθοτομοῦν τό λόγο τῆς ᾿αληθείας, ἀλλά καί θά ξεκουράζουν τόν σύγχρονο ἄνθρωπο.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου