"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

῾Ημεριδα μέ θέμα:"Γλῶσσα καί λατρεία-νοησιαρχία ἤ μέθεξις;" (17-04-2010)

Οἱ ἱερεῖς καί τό ᾿Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον
τοῦ ῾Ιερού Ναοῦ ῾Αγ. Παρασκευῆς ᾿Αττικῆς
σᾶς προσκαλοῦν στήν ἡμερίδα μέ θέμα:

"Γλῶσσα καὶ Λατρεία -νοησιαρχία ἤ μέθεξις;"
 
ἡ ὁποία θά λάβει χώρα στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων
τοῦ ξενοδοχείου ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ,
Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθῆναι,
τό Σάββατο 17 ᾿Απριλίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 9:30 π.μ. 


(Φωτογραφίες):῾Ορισμένοι ἐκ τῶν ὁμιλητῶν τῆς ἡμερίδος (ἀριστερά αἰδ.  Πρωτ/ρος π. Γεώργιος Μεταλληνός, κέντρο Καθηγητής Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ᾿Αθηνῶν κ. Φώτιος Δημητρακόπουλος, δεξιά:Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, κάτω:αἰδ. Οἰκονόμος π. ᾿Αθανάσιος Λαγουρός)

 Πατῆστε στήν παρακάτω διεύθυνση γιά νά δεῖτε ἀναλυτικά  τό πρόγραμμα.
 http://www.alopsis.gr/alopsis/glossa.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου