"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010


(πατῆστε παρακάτω στή φράση γιά νά δεῖτε τό κείμενο τοῦ Συντάγματος):
Σύνταγμα τῆς ῾Ελλάδος (ἀναθεώρηση 2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου