"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Τό τροπάριο τῆς Κασσιανῆς (μέ ὄμορφες φωτογραφίες ἀπό τό ῞Αγιον ῎Ορος, ψηφιοσκόπιο)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου