"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Κώστας Πρέκας: ἡ σάτιρα ἔχει και ὅρια (ὑπερασπίζεται τούς Μητροπολῖτες Θεσσαλονίκης καί Πειραιῶς, ψηφιοσκόπιο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου