"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Παναγιώτης Ψωμιάδης:Ξεφύγαμε ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Θεοῦ καί τῆς χριστιανοσύνης...(ψηφιοσκόπιο). Πάει γιά νέο κόμμα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου