"᾿Εγώ εἰμί τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος" (᾿Αποκ. κβ΄, 13)

Κείμενα γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα στή διαχρονική της μορφή, ἄρθρα ὀρθοδόξου προβληματισμοῦ καί διδαχῆς, ἄρθρα γιά τήν ῾Ελλάδα μας πού μᾶς πληγώνει...


Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

ΛΥΤΟΙ ΚΑΙ ΔΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΜΟΛΗΘΕΙ...
 


 Λυτοὶ καὶ δεμένοι ἔχουν ἐπιστρατευθεῖ τὶς τελευταῖες ἡμέρες  σὲ μιὰ πρωτοφανῆ ἰδεολογικὴ ἐκστρατεία νὰ ἀναστρέψουν τὸ κλῖμα ποὺ δημιούργησε ἡ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς «μεταφράσεως» τῶν λειτουργικῶν κειμένων. Μὲ σφοδρότητα καὶ πρωτόγνωρο συντονισμὸ ἔχουν ἐξαπολυθεῖ νὰ  διαμορφώσουν μιὰ εὐνοϊκὴ γιὰ τὶς ἀντιλήψεις τους ἐντύπωση.
Πολλὰ λόγια δὲν χρειάζονται. Ἁπλῶς ἡ κ. Καθηγήτρια, ποὺ ἐμφανίστηκε στὴν romfea.gr σήμερα 25.04.2010, θὰ εἶχε πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ ἔδινε μιὰ ἀπάντηση σὲ τρία ἐρωτήματα:

1. Οἱ «ὁμάδες νέων 12-24 ἐτῶν, ἀκόμη καὶ φοιτητῶν τῆς Θεολογίας», ὅπως ἐπικαλεῖται στὸ παράδειγμά της, μήπως θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς ποῦν τί θὰ πεῖ  στὰ Νέα Ἑλληνικά:  «αὐτοὶ ποὺ εἰκονίζουν τὰ Χερουβείμ» (Οἱ τὰ Χερουβείμ μυστικῶς εἰκονίζοντες);
Ἐκτὸς ἂν «μεταφράσει» ἀλλιῶς τὶς θεολογικὲς λέξεις «εἰκονίζω» καὶ «Χερουβείμ».

2. Μήπως διαβάζει τί γράφει ἡ εἰκόνα τοῦ Ἀπ. Παύλου μὲ τὸν ἅγ. Ἰω. Χρυσόστομο, ποὺ ἐμφανίζεται ὡς ἐποπτικὸ ὑποστηρικτικὸ ὑλικό στὴν ἱστοσελίδα τῆς romfea.gr. Πάντως ἐμεῖς διαβάζουμε: « Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος ΕΡΜΗΝΕΥΩΝ τὰς ἐπιστολὰς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου». Ἑρμηνεύων λοιπόν, καὶ ὄχι ΜΕΤΑΦΡΑΖΩΝ. Ἡ διαφορὰ εἶναι τεράστια.

3. Καὶ πέραν ὅλων τῶν ἄλλων: Ἡ διάκρισή της κρίνει ὅτι ΣΗΜΕΡΑ , στὴν κατάσταση ποὺ βρισκόμαστε, τῶν ὁλοκληρωτικῶν ἱστορικῶν ἀδιεξόδων καὶ τοῦ γενικοῦ καταποντισμοῦ, σήμερα, τώρα, ἐκεῖνο ποὺ μᾶς λείπει εἶναι ἡ κατανοητὴ γλῶσσα ἢ μήπως κάτι ΑΛΛΟ; Μήπως κάτι ἄλλο περιμένουμε νὰ ἀκούσουμε ἐμεῖς τὰ δυστυχισμένα πρόβατα ἀπὸ τοὺς σοφοὺς αὐτοχειροτόνητους διδασκάλους;

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ,  Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς συγχωρήσει, ὁ Θεὸς να μᾶς ἐλεήσει, ποὺ κρυβόμαστε ἀπὸ τὰ σφάλματά μας καὶ ἐπιδιώκουμε νὰ τὰ διορθώσουμε μὲ νέα χειρότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου